Menu Close

ท่องทะเลกระบี่ 5วัน 2คืน เริ่ม 5,290 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿5,290
รหัสทัวร์ 12296
สายการบิน
ระยะเวลา 5วัน 2คืน
ช่วงเวลา 11 ส.ค. - 31 ธ.ค.63
ประเทศ กระบี่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

➡️ พาท่านศึกษาเส้นทางธรรมชาติ “เขาน้อจู้จี้” เป็นป่าดิบชื้นเห่งเดียวของโลกที่ค้นพบ “นกแต้วแร้วท้องดำ”
➡️ เพลิดเลินกับการเล่นน้ำใน “สระมรกต” สระน้ำสวยกลางป่าใหญ่
➡️ เดินชม หรือ ลงแช่เพื่อสุขภาพที่ “น้ำตกร้อน” สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)
➡️ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ เกาะหม้อ
➡️ เดินสวยๆ ชิคๆ (35 mm camera)ถ่ายรูปโดนๆ บนทะเลแหวก
➡️ แวะซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง ก่อนกลับบ้าน

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – กระบี่
2
กระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ – น้ำตกร้อน สระมรกต - ที่พักกระบี่เมอร์ริไทม์
เช้า, เที่ยง
โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
3
ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
เช้า, เที่ยง
โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
4
กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก –ไชยาสวนโมกขพลาราม - พระบรมธาตุยา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
5
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10-14 ก.ย.63
5,290
1,400
4,890
5,290
จอง
24-28 กย.63
5,290
1,400
4,890
5,290
จอง
8-12 ต.ค.63
5,490
1,600
5,090
5,290
จอง
22-26 ต.ค.63
5,690
1,800
5,290
5,490
จอง
12-16 พย.63
5,490
1,600
5,090
5,290
จอง
26-30 พย.63
5,490
1,600
5,090
5,290
จอง
3-7 ธ.ค.63
5,690
1,800
5,090
5,290
จอง
9-13 ธ.ค.63
5,690
1,800
5,090
5,290
จอง
30 ธ.ค.63-03 ม.ค.64
5,990
2,000
5,590
5,790
จอง
31 ธ.ค.63-04 ม.ค.64
5,990
2,000
5,590
5,790
จอง
จอง
5,290 4,890 1,400 5,290
จอง
5,290 4,890 1,400 5,290
จอง
5,490 5,090 1,600 5,290
จอง
5,690 5,290 1,800 5,490
จอง
5,490 5,090 1,600 5,290
จอง
5,490 5,090 1,600 5,290
จอง
5,690 5,090 1,800 5,290
จอง
5,690 5,090 1,800 5,290
จอง
5,990 5,590 2,000 5,790
จอง
5,990 5,590 2,000 5,790

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – กระบี่
17.00 น. คณะพร้อมกันที่ บริษัทฯ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

 

 

วันที่สอง(ของการเดินทาง2) กระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ – น้ำตกร้อนสระมรกต – ที่พักกระบี่เมอร์ริไทม์
06.00 น. เดินทางถึง จ.กระบี่ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดลำลองเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ เที่ยวชม น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)

 

กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร

 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือเล่นน้ำสระน้ำภายในโรงแรม

 

ค่ำ อาหารมื้อค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

 

ที่พัก: โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

 

 

วันที่สามของการเดินทาง(3) ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัมทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น (บริการเสื้อชูชีพและหน้ากาดำน้ำตื้น ท่านละ 1 ชุด)

 

นำท่าน“ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่

 

จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”

 

กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกบนเกาะปอดะ

 

บ่าย นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…

 

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ำขึ้นและน้ำลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของระดับน้ำขึ้นและน้ำลง

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่
จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 

15.30 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน)

 

ค่ำ อาหารมื้อค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

 

ที่พัก: โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก –ไชยาสวนโมกขพลาราม – พระบรมธาตุยา – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

09.00 นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

 

จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง(Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบ้าน เป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชุมชนบ้านเกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความผูกพันธ์กับท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมได้ที่นี่อย่างไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การทำผ้าปาเต๊ะ, การทำเรือหัวโทงจำลอง

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

13.00 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ เป็นของฝากคนทางบ้าน / สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นำท่านเข้าชม สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเข้านมัสการพระธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพลับพลาซีฟู้ด / หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ

 

2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

 

3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

 

4. ค่าเรือ SpeedBoat นำเที่ยวทะเลกระบี่ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น

 

5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท

 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน

 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

***หมายเหตุ***
1 การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 

2 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 

3 หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้

 

4 กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า

 

5 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

 

6 การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ

 

7 เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

 

2. กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด