Menu Close

ทัวร์ France Nice Cannes Monaco 5 Day 4 Night เริ่ม 39,900

ราคาเริ่มต้น
฿39,900
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 5วัน 4คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Monaco – Eze Village  

ชมท่าเรือโมติคาโล Super yacht

ชมวัง Palais de Prince  Monaco

เมือง Eze Village (เอส)

ชมการผลิตน้าหอมที่โรงงาน Parfumerie Fragonard

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
Nice –Old Town– Promenade des Anglais
เช้า
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2
Monaco – Eze Village
เช้า
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3
Antibes – Cannes
เช้า
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4
St Paul de Vence – Nice Old Town
เช้า
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
5
Transfer – Airport Nice Cote d’azur
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย

รายละเอียด

D1 : Nice –Old Town– Promenade des Anglais

หลังอาหารเช้าชมบ้านเมืองนีซชายหาดที่แสน  โด่งดัง

La Promenade des Anglais ที่แปลว่าที่เดินเล่นของชาวอังกฤษเนื่องจากราชวงศ์อังกฤษและชั้นชนสูงได้เดินทางมาตากอากาศพักร้อนกันมากในช่วงปีคศ 1930 หลังจากที่เมืองนีซได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1860

จากนั้นพาท่านเดินชมตลาดเทศบาลเมือง ตลาดดอกไม้ ผลไม้ของพื้นเมืองมากมาย

รับประทานอาหารพื้นเมือง  

จากนั้น เดินชมย่านเขตเมืองเก่าของนีซ

ที่พัก                Hotel Boreal Nice/ Hotel Nice Riviera/ Hotel Helvétique / Hotel Best Western New York ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

D2 : Monaco – Eze Village  

09.00               เดินทางสู่ประเทศโมนาโค 30 นาทีจากนีซประเทศโมนาโค Monaco รัฐอิสระที่เล็กเป็นอันดับสองของโลก, ผ่านชมท่าเรือโมติคาโล Super yacht และเข้าชมวัง Palais de Prince  Monaco ส่วนที่เป็น Museum และปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของเจ้าชาย Albert II  

รับประทานอาหารกลางวัน ที่โมนาโค

นำท่านสู่เมือง Eze Village (เอส) (เดินทาง15 นาที) เป็นหมู่บ้านยุคกลางอยู่บนยอดเขาชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลเมดิเตอเรเนีย

นำท่านเข้าชมการผลิตน้าหอมที่โรงงาน Parfumerie Fragonard ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุด การผลิตน้าหอมมีมาตั้งแต่ คศที่ 16 ชมกระบวนการผลิตและสามารถเลือกซื้อน้าหอมและสบู่หอมเป็นของฝากอีกด้วย ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองนีซ

 

ที่พัก                Hotel Boreal Nice/ Hotel Nice Riviera/ Hotel Helvétique / Hotel Best Western New York ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

D3 :  Antibes – Cannes

09.00               เดินทางสู่เมืองอองตีปท่าจอดเรือยอร์ชมหาเศรษฐีAntibes(อองตีบ)เป็นท่าจอดเรือยอร์ชที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป พาท่านเดินชมเมืองอองตีบ

จากนั้นเดินทางสู่เมืองคาน Cannes เมืองที่มีการประกวดภาพายนตร์หนังนานาชาติถ่ายรูปกับพรมแดง Red carpet เมืองคานมีชายหรู่ๆสวยงาม และร้านบูติกหรูหร่ามากมายให้ได้เดินชมกันอย่างเพลิดเพลิน

 รับประทานอาหารกลางวัน ที่คาน

ช่วงบ่ายอิสระ Shopping Brand Name ; Louis Vulton Chanel Guicci Prada Longchamp etc

ที่พัก                Hotel Boreal Nice/ Hotel Nice Riviera/ Hotel Helvétique / Hotel Best Western New York ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

D4 : St Paul de Vence – Nice Old Town

นำท่านสู่หมู่บ้านจิตร เซ็นต์ ปอล เดอ วอง ที่นี้เป็นหมู่บ้านโบราณในยุคกลาง

แต่เมื่อช่วงหลังสงครามโลก ได้มีจิตรชื่อดัง มาค ชากาณ Marc Chagall ได้มาอาศัยอยู่จึงทำให้กลายเป็นร่วมจิตร และ พวก ศิลปินชาวฝรั่งเศส ที่หมู่บ้านนี้ มีร้านอาทร์กาลารี่งานศิลป์มากมายให้ท่านได้เดินชม ถ่ายรูปสวยๆกับหมู่บ้านนี้

ที่พัก                Hotel Boreal Nice/ Hotel Nice Riviera/ Hotel Helvétique / Hotel Best Western New York ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

D5 : Transfer – Airport Nice Cote d’azur

หลังจากอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินนีซ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

– โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า

– ค่าอาหารเช้าตามที่ระบุไว้ในรายการ

– ค่ารถMinivan 5 วัน

– ไกด์ท้องถิ่น 5 วัน

อัตราค่าบริการไม่รวม

– ค่าทิปไกด์  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์

ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม   ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 

การชำระเงิน

หมายเหตุ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

  • ไม่คืนเงินทุกกรณี