Menu Close

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา 1 วัน เริ่ม 1,290 เดินทางโดยรถตู้

ราคาเริ่มต้น
฿1,290
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 1 D
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดท่าการ้อง – วัดกษัตราธิราชวรวิหาร – วัดเชิงท่า – วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร – วัดธรรมิกราช – ตลาดน้ำอโยธยา – วัดพนัญเชิง – วัดใหญ่ชัยมงคล -วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร – วิหารพระมงคลบพิตร

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
วัดท่าการ้อง - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดเชิงท่า - วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร - วัดธรรมิกราช - ตลาดน้ำอโยธยา - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล -วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร - วิหารพระมงคลบพิตร
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6 ตุลาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
7 ตุลาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
13 ตุลาคม 2561 (13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
1,490
1,490
จอง
14 ตุลาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,490
1,490
จอง
15 ตุลาคม 2561 (15 ชดเชยวันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
1,490
1,490
จอง
20 ตุลาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
21 ตุลาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
23 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)
1,490
1,490
จอง
27 ตุลาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
28 ตุลาคม 2561 (วันอาทิตย์
1,290
1,290
จอง
3 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
4 พฤศจิกายน 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
10 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
11 พฤศจิกายน 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
17 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
18 พฤศจิกายน 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
24 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
25 พฤศจิกายน 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
1 ธันวาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
2 ธันวาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
8 ธันวาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
9 ธันวาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ)
1,490
1,490
จอง
15 ธันวาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
22 ธันวาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
23 ธันวาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,290
1,290
จอง
29 ธันวาคม 2561 (วันเสาร์)
1,290
1,290
จอง
30 ธันวาคม 2561 (วันอาทิตย์)
1,490
1,490
จอง
31 ธันวาคม 2561 (31 วันสิ้นปี)
1,490
1,490
จอง
1 มกราคม 2562 (1 ปีใหม่)
1,490
1,490
จอง
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,490 1,490
จอง
1,490 1,490
จอง
1,490 1,490
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,490 1,490
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,490 1,490
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,290 1,290
จอง
1,490 1,490
จอง
1,490 1,490
จอง
1,490 1,490

รายละเอียด

วันที่ 1          วัดท่าการ้อง – วัดกษัตราธิราชวรวิหาร – วัดเชิงท่า – วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร – วัดธรรมิกราช – ตลาดน้ำอโยธยา – วัดพนัญเชิง – วัดใหญ่ชัยมงคล -วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร – วิหารพระมงคลบพิตร

 

06.30น.            จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIPรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. พระนครศรีอยุธยา

07.00น.            ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

08.00 น.           เดินทางถึง จ.พระนครศรีอยุธยา

                       อิสระอาหารเช้า @ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง หลังอิ่มหนำสำราญ ได้เวลาเริ่มต้นนับ 1 ที่วัดแรก

วัดท่าการ้อง (1) เป็นวัดที่ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบหลวงพ่อยิ้ม ซื้อที่ดินตารางวาละ 1 บาท
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (2) นำท่านกราบหลวงปู่เทียม พร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถ มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งมีความประณีตงดงามมาก และชมพระปรางค์องค์ประธานของวัด
วัดเชิงท่า (3) ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยา ที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตาก และรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้
วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร (4) นมัสการ พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ หรือ หลวงพ่อขาว อายุประมาณ 500 กว่าปี หลวงพ่อคันธารราฐ อายุ 3,000 กว่าปีเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุง
วัดธรรมิกราช (5) เข้าสักการะ พระนอน พระเจดีย์สิงล้อม และชมวิหารหลวง

พิเศษ !!!! โดยการพาท่านเดินทางไปยัง วัดพระงาม (วัดร้าง) ชม ซุ้มประตูแหงกาลเวลา ซึ่งเป็นซุ้มประตูที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพธิ์ เสมือนประหนึ่งว่า หากเดินผ่านซุ้มประตูไปแล้วจะสามารถทะลุไปยังอีกมิติหนึ่งได้

เที่ยง                 อิสระอาหารกลางวัน @ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นที่เที่ยวที่ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม และมีความเป็นพระนครศรีอยุธยาอยู่ เนื่องจากอยู่ใกล้โบราณสถานวัดมเหยงค์

บ่าย                  เริ่มต้นภาคบ่ายกันต่อ …

วัดพนัญเชิง (6) นำท่านเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) และขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาริมแม่น้ำป่าสัก

วัดใหญ่ชัยมงคล (7) นำท่านเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม ชม เจดีย์ชัยมงคล และนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร (8) กราบหลวงพ่อทอง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมชมความสวยงามภาพวาดประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปิดท้ายด้วย วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด และเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้าน

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น.           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้