Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป 2 อุทยาน 5D3N เริ่ม 14,900 เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น
฿14,900
รหัสทัวร์ 2860
สายการบิน THAI LION AIR
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไต้หวัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน บินสบายไปไทเป
– ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– หมู่บ้านสายรุ้ง
– ปล่อยโคมผิงซี
– ล่องเรือสุริยันจันทรา
– ไทเป 101
– ช็อปจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ!! อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ถุงผ้า

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง
2
สนามบินดอนเมือง● สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●ร้านใบชา ●ไถจง
เช้า, เที่ยง
KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
3
ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●ถนนคนเดินซีเหมินติง
เช้า
HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (พัก 2 คืน)
4
ไทเป ●อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี●ศูยน์เครื่องสำอางค์●ซือหลินไนท์มาเก็ท
เช้า, เที่ยง
HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน
5
ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2-6 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
3-7 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
4-8 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
9-13 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
10-14 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
11-15 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
16-20 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
17-21 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
18-22 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
23-27 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
24-28 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
25-29 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
30 พ.ย.-4 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
1-5 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
2-6 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
7-11 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
8-12 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
9-13 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
14-18 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
15-19 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
16-20 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
21-25 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
22-26 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
28 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.62
19,900
6,000
19,900
จอง
29 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.62
19,900
6,000
19,900
จอง
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค.62
19,900
6,000
19,900
จอง
4-8 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
5-9 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
6-10 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
11-15 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
12-16 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
13-17 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
18-22 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
19-23 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
20-24 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
25-29 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
26-30 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
27-31 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
1-5 ก.พ.62
19,900
6,000
14,900
จอง
2-6 ก.พ.62
19,900
6,000
14,900
จอง
3-7 ก.พ.62
19,900
6,000
19,900
จอง
8-12 ก.พ.62
19,900
6,000
19,900
จอง
9-13 ก.พ.62
19,900
6,000
19,900
จอง
10-14 ก.พ.62
16,900
6,000
16,900
จอง
15-19 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
17-21 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
22-26 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
23-27 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
24-28 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
1-5 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
2-6 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
3-7 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
8-12 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
9-13 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
10-14 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
15-19 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
16-20 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
17-21 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
22-26 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
23-27 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
19,900 14,900 6,000
จอง
19,900 14,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000

รายละเอียด

วันแรก            สนามบินดอนเมือง                                      ä (-/-/-)

 

23.30 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7

เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 

 

 

 

วันที่สอง           สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ร้านใบชา ไถจง ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

 

03.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.00น.           เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า                äบริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เดินทางสู่          หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

 

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮั่วกัว น้ำซุปหม่าล่าหรือซุปน้ำใส

หลังอาหาร        นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว

จากนั้น           นำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด

 

จากนั้น           นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่

จากนั้น           นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น           นำท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นำท่านเดินช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ

ค่ำ                äอิสระอาหารค่ำ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต

ที่พัก              KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)

 

 

 

 

วันที่สาม          ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดงถนนคนเดินซีเหมินติง      ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

 

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น           นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

 

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ

 

จากนั้น           นำท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89

 

จากนั้น           นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา

ค่ำ                นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่ำ                äอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง

ที่พัก              HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (พัก 2 คืน)

 

 

 

 

วันที่สี่             ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซีศูยน์เครื่องสำอางค์ซือหลินไนท์มาเก็ทä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

 

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น           นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

 

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวันเมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา

เยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับ

ด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เดินทางสู่          เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทำเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญของหนังสถานีซือเฟิ่นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่นให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ทั้งยังมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

จากนั้น           แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง

นำท่านสู่          ย่านถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ตตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ่เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไต้หวันที่จะออกมาเลือกซื้อของกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่น และอาหารค่ำ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสียบไม้ปิ้งย่าง ทั้งเนื้อหมู ไก่ ปลาหมึก เห็ด และผัก หรือจะชอบทานเต้าหู้เหม็นทอดที่ไม่เหม็นเหมือนชื่อแถมมีรสชาตที่อร่อยถูกปาก ไก่ทอดเจ้าดังHOT-STAR เกาลัดคั่ว น้ำเต้าหู้จากถั่วนานาชนิดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดฮิตของชาวไต้หวัน

ปลาท่องโก๋ทอดกรอบตัวใหญ่ๆ น้ำแข็งไสหน้าต่างๆ และผลไม้สดที่รสชาติแปลกและขนาดใหญ่ผิดหูผิดตาจากบ้านเรา พลาดไม่ได้กับแตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมล่อนเสียมากกว่า

ค่ำ                äอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลิน

ที่พัก              HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน

 

 

 

 

วันที่ห้า            ไทเป สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ                                             ä(เช้า/-/-)

 

06.00 น.          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.55 น.          เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.20 น.           เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ

 

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

การชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด

2.3 ยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น