Menu Close

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8500 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿8,500
รหัสทัวร์ 11921
สายการบิน -
ระยะเวลา 4D2N
ช่วงเวลา 3 ก.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

 • ไร่ชาฉุยฟง – พิพิธภัณฑ์บ้านดํา – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น
 • วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดแสงแก้วโพธิญาณ –
 • วัดพระธาตุแม่เจดีย์ – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยคำ
 • ม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยสุเทพ – วัดสันป่ายางหลวง 
 • วัดพระธาตุหริภุญชัย – กาดทุ่งเกวียน
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงราย
2
จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดํา - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
เช้า, เที่ยง, เย็น
เอ็มเรสซิเด้นท์โฮเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3
วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยคำ
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมเอส 48 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4
ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03-06 กรกฎาคม 2563
8,900
1,500
8,500
จอง
09-12 กรกฎาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
16-19 กรกฎาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
23-26 กรกฎาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
06-09 สิงหาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
13-16 สิงหาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
20-23 สิงหาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
27-30 สิงหาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
03-06 กันยายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
10-13 กันยายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
17-20 กันยายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
24-27 กันยายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
01-04 ตุลาคม 2563
8,900
1,500
8,500
จอง
08-11 ตุลาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
15-18 ตุลาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
22-25 ตุลาคม 2563
8,900
1,500
8,500
จอง
29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
05-08 พฤศจิกายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
12-15 พฤศจิกายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
19-22 พฤศจิกายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
26-29 พฤศจิกายน 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
04-07 ธันวาคม 2563
8,900
1,500
8,500
จอง
10-13 ธันวาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
17-20 ธันวาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
24-27 ธันวาคม 2563
8,500
1,200
8,200
จอง
30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
8,900
1,500
8,500
จอง
07-10 มกราคม 2564
8,500
1,200
8,200
จอง
14-17 มกราคม 2564
8,500
1,200
8,200
จอง
21-24 มกราคม 2564
8,500
1,200
8,200
จอง
28-31 มกราคม 2564
8,500
1,200
8,200
จอง
จอง
8,900 8,500 1,500
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,900 8,500 1,500
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,900 8,500 1,500
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,900 8,500 1,500
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,900 8,500 1,500
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200
จอง
8,500 8,200 1,200

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพ ฯ – จ.เชียงราย

 

19.30 น.         จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

20.00 น.         ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

วันที่สอง           จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พิพิธภัณฑ์บ้านดํา – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น

05.30 น.         เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะให้คณะทำภาระกิจส่วนตัว

 บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

07.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชา           รายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง อาทิเช่น เรื่องรักออกอากาศ เรื่องแววมยุรา ทางช่อง 3 และเรื่องชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากนี้ยังมีโฆษณาต่างๆ ทั้งรายการทีวี             หลายรายการที่มาถ่ายทำที่ ไร่ชาฉุยฟ่ง จึงทำให้ ไร่ชาฉุยฟ่ง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตัวจังหวัดเชียงราย

09.00 น.         นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่รวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวัลย์ ดัชนี

                        พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรม หลายชิ้น ลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า  “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์   โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น

นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่สวยงาม

                                วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์  เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ทราบประวัติการสร้าง แน่ชัด ต่อมาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครั้ง

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น มีความโดดเด่นด้วย พระอุโบสถโทนสีฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก

                                วัดร่องเสือเต้น ถือเป็นวัดเด่นแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ด้านหน้าทางขึ้นพระอุโบสถมีงานปูนปั้นรูปพญานาคคู่ตัวใหญ่ศิลปะไทยประยุกต์ นอกจากนี้งานปูนปั้นโดยรอบพระอุโบสถ ก็ทำได้อย่างสวยงามในผลงานระดับพรีเมี่ยม ทำให้วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามกันเป็นจำนวนมาก ศิลปะที่ใช้ก่อสร้างวัดร่องเสือเต้น เรียกว่าเป็นศิลปะประยุกต์ ซึ่ง “สล่านก” ช่างผู้ดำเนินการสร้าง ได้ศึกษาร่ำเรียนมาตั้งแต่อยู่กับอาจารย์เฉลิมชัย และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น โดยจะสังเกตเห็นได้จากลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหวนั้น ล้วนแต่เรียนรู้มาจากผลงานของอาจารย์ แต่ของอาจารย์เฉลิมชัยจะใช้โทนสีขาวและมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้โทนสีฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เอ็มเรสซิเด้นท์โฮเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

18.00 น.         บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย … zzzzz

***ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินที่นี่ถือว่าคึกคักสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลท์ของที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว้           สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาเต้นรำวงกัน ซึ่งเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเต้น ดูแล้วชวนให้นึกถึงวันวานเสียจริง เปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวันเสาร์)

 

วันที่สาม          วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – วัดพระธาตุแม่เจดีย์ – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยคำ

 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านไปชมความงามของ วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ

นำท่านเดินทางไปยัง ไร่บุญรอด ชมแปลงปลูกพืชหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร์รี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บร็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ อิสระเก็บภาพประทับใจ ณ จุดต่างๆ (นั่งรถรางที่ทางไร่บุญรอดจัดไว้บริการโดยรถรางจะจอดเป็นจุดๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ของทางไร่บุญรอดอธิบายข้อมูล)

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ พุทธสถานที่สำคัญแห่งยุคที่เกิดขึ้นใหม่ในดินแดนล้านนาแห่งนี้ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านป่าตึงและพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้นจวบจนปัจจุบัน ความหมายของชื่อ วัดแสงแก้วโพธิญาณคำว่า “แสงแก้ว” หมายถึงแสงอันสว่างไสวราวกับดวง                 แก้วที่เปล่งประกายออกจากดอกบัว และสัญลักษณ์ดอกบัวที่พบในนิมิตก็อุปมาได้ดั่ง “พระโพธิญาณ” อันเป็นความรู้แจ้งสูงสุด หรือ “ความรู้ในการตรัสรู้” นั่นเอง ส่วนคำว่า “โพธิญาณ” มาจากคำว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ และคำว่าญาณ แปลว่า หยั่งรู้ คำว่า “โพธิญาณ” จึงแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า “ความรู้ในการตรัสรู้” ซึ่งก็คือ “ตรัสรู้ความรู้ในสัจจธรรม” ผู้ที่ให้กำเนิดวัดแสงแก้วโพธิญาณ คือ “ครูบาอริยชาติ” ท่านเป็นผู้ที่มีมุมมองเกี่ยวกับธรรมะที่เป็นไปอย่างละเอียดลึกซึ้งมาก ซึ่งได้ถูกถ่ายทอดออกมาสู่ผลงานชิ้นสำคัญจนเกิดเป็นวัดแสงแก้วโพธิญาณแห่งนี้ นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงามของสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุต่างๆ แล้ว ครูบาอริยชาติยังได้สอดแทรกนัยสำคัญอันเป็น    “สัจธรรม” แห่งชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเอาไว้ในศิลปะต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธานุสสติ หรือเป็น                 สิ่งเตือนใจให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมเยือนได้พึงระลึกไว้นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาในด้านโครงสร้างหรือ รูปแบบในการก่อสร้างแล้ว จะเห็นว่าการออกแบบและตกแต่งวัดแห่งนี้ นอกจากแสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจนแล้ว การแบ่งพื้นที่ใช้สอยตลอดจนแผนผังรูปแบบศาสนวัตถุและเสนาสนะ  ต่างๆ ล้วนมีนัยที่สื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก“พุทธธรรม” อันลึกซึ้งเอาไว้ในแทบทุกองค์ประกอบของผังวัด

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

16.00 น.         ถึง ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรพระทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่

                                วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามยิ่งนัก

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเอส 48 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.         บริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่               ม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยสุเทพ – วัดสันป่ายางหลวง – วัดพระธาตุหริภุญชัย – กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ

 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระเรียบร้อย Check Out

นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก ดอกไม้นานาชนิด ทิวเขาสลับซับซ้อนที่ม่อนแจ่ม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม

จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งมีความโดดเด่นเริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุเป็นบรรไดนาค 7 เศียร ก่อปูนภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน     ตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก

นำท่านเดินทางไปยัง วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

                        วัดสันป่ายางหลวง ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง

                                ทุกบาน วิหารพระโขงเขียว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

17.30 น.         บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร

24.00 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 24 ชม. หลังการจอง 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-44 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้