Menu Close

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 4 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8500 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿8,500
รหัสทัวร์
สายการบิน -
ระยะเวลา 4D2N
ช่วงเวลา 3 ก.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 4 วัน 2 คืน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

 • ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยแม่สลอง 
 • สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 • ดอยแม่สลอง – ไร่ชา 101 – วัดร่องขุ่น – ดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า
 • น้ำตกภูซาง – กว๊านพะเยา – วัดศรีโคมคำ – อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ - เชียงราย
2
ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
เช้า, เที่ยง, เย็น
พักโรงแรมระดับ 2-3 ดาว
3
ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
เช้า, เที่ยง, เย็น
พักโรงแรมระดับ 2-3 ดาว
4
ภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03-06 กรกฎาคม 2563
8,900
2,500
8,500
จอง
09-12 กรกฎาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
16-19 กรกฎาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
23-26 กรกฎาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
06-09 สิงหาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
13-16 สิงหาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
20-23 สิงหาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
27-30 สิงหาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
03-06 กันยายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
10-13 กันยายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
17-20 กันยายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
24-27 กันยายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
01-04 ตุลาคม 2563
8,900
2,500
8,500
จอง
08-11 ตุลาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
15-18 ตุลาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
22-25 ตุลาคม 2563
8,900
2,500
8,500
จอง
29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
05-08 พฤศจิกายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
12-15 พฤศจิกายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
19-22 พฤศจิกายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
26-29 พฤศจิกายน 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
04-07 ธันวาคม 2563
8,900
2,500
8,500
จอง
10-13 ธันวาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
17-20 ธันวาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
24-27 ธันวาคม 2563
8,500
2,000
8,200
จอง
30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
8,900
2,500
8,500
จอง
07-10 มกราคม 2564
8,500
2,000
8,200
จอง
14-17 มกราคม 2564
8,500
2,000
8,200
จอง
21-24 มกราคม 2564
8,500
2,000
8,200
จอง
28-31 มกราคม 2564
8,500
2,000
8,200
จอง
จอง
8,900 8,500 2,500
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,900 8,500 2,500
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,900 8,500 2,500
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,900 8,500 2,500
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,900 8,500 2,500
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000
จอง
8,500 8,200 2,000

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ – เชียงราย

19.00น.         จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

19.30น.         ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

วันที่สอง           ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยแม่สลอง – สุสานนายพลต้วน –  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

 

06.00 น.         อรุณสวัสดิ์ ดอยตุง บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง อดีตที่ประทับของสมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาว ที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาลและ พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า
ออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง
ฉุยฟง เป็นภาษาจีนที่หมายถึง ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม เมื่อใครได้มาเห็นไร่ชาแห่งนี้ก็คงไม่แปลกใจเรื่องที่มาของชื่อ เนินเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลที่พอเหมาะสำหรับการปลูกชา ได้ถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นชาที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี การให้น้ำที่เพียงพอ ทำให้ต้นชาที่คลุมภูเขาดูเขียวสดชื่น

12.30 น.         บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง ที่บนดอยนี้เป็นชุมชนชาวจีนฮ่อ การเที่ยวดอยแม่สลองคือการได้ชิมอาหารอร่อย ดื่มชาชั้นดี ซื้อของฝากและชมทิวทัศน์ ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชา ปราศจากคอเลสเตอรอล

เยือนหมู่บ้านชาวจีนอพยพซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เดินทางถึงดอยแม่สลอง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน

จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
            พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล

17.30 น.         Check in เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.         บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้นอนนับดาว

 

วันที่สาม          ดอยแม่สลอง – ไร่ชา 101 – วัดร่องขุ่น – ดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า

 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชม ไร่ชา 101 ที่ดอยแม่สลองพร้อมทั้งชิมชา เลือกซื้อชา และของฝากจากชาวเขากลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น 
วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร

13.00 น.         เดินทางเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง ซึ่งมองเห็นประเทศลาว และแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจนจากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า
ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอย ผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตรด้านที่ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์ สวยงามเป็นพิเศษ
Check in เข้าที่พักให้ทุกท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

18.00 น.         บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับสบายท่ามกลางธรรมชาติ ZZzz…

 

วันที่สี่               ภูชี้ฟ้า – น้ำตกภูซาง – กว๊านพะเยา – วัดศรีโคมคำ – อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง – กรุงเทพฯ

 

05.00 น.         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสู่ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อไป ชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่านางพญาเสือโคร่ง ให้ท่านได้สูดอากาสบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเล หมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยู่เบื้องหน้า ชมภาพพระอาทิตย์ กำลังขึ้นทอแสงแห่งวันใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

07.30 น.         บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท

09.00 น.         เก็บสัมภาระ Check out นำท่านชม น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่น 33 องศาเซลเซียสจากนั้นอำลาเมืองเชียงราย เดินทางต่อสู่ จ.พะเยา

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (8) ริมกว๊านพะเยา

นำท่านสักการะพระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ และ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

18.00 น.         บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร

นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ราวๆ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 24 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้