Menu Close

ทัวร์เกาหลีหวานเจี๊ยบ ภาค 2 KOREA-SEORAKSAN-SEOUL 5วัน3คืน เริ่มต้น 14,990 เดินทางโดยสายการบิน JeJu Air

ราคาเริ่มต้น
฿14,990
รหัสทัวร์ 9343
สายการบิน JeJu Air
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ เกาหลี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
2
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
เย็น
HYUNDAI SOO RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
3
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – นั่งกระเช้าชมวิวซอรัคซาน – วัดซินอึงซา – (B/L/-) ศูนย์เครื่องสำอาง – โรงงานสาหร่าย+โรงเรียนทำคิมบับ +ใส่ชุดฮันบก – ตลาดฮงอิก
เช้า, เที่ยง
BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – (B/L/-) ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
เช้า, เที่ยง
BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
5
ศูนย์สมุนไพรโสม – พลอยแอมมาทีส – ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลต – ร้านละลายเงินวอน (B/L/-) สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 – 05 ตุลาคม 62
16,990
5,000
จอง
02 – 06 ตุลาคม 62
17,990
5,000
จอง
03 – 07 ตุลาคม 62
17,990
5,000
จอง
04 – 08 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
05 – 09 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
06 – 10 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
07 – 11 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
08 – 12 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
09 – 13 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
10 – 14 ตุลาคม
19,990
5,000
จอง
11 – 15 ตุลาคม
19,990
5,000
จอง
12 – 16 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
13 – 17 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
14 – 18 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
15 – 19 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
16 – 20 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
17 – 21 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
18 – 22 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
19 – 23 ตุลาคม
19,990
5,000
จอง
20 – 24 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
21 – 25 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
22 – 26 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
23 – 27 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
24 – 28 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
25 – 29 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
26 – 30 ตุลาคม
17,990
5,000
จอง
27 – 31 ตุลาคม
16,990
5,000
จอง
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน
16,990
5,000
จอง
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน
16,990
5,000
จอง
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน
17,990
5,000
จอง
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน
17,990
5,000
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
02 – 06 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
03 – 07 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
04 – 08 พฤศจิกายน
14,990
5,000
จอง
05 – 09 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
06 – 10 พฤศจิกายน
16,990
5,000
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน
15
5,000
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน
15
5,000
จอง
10 – 14 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
10 – 14 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
12 – 16 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน
16,990
5,000
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
17 – 21 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
18 – 22 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
19 – 23 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
20 – 24 พฤศจิกายน
16,990
5,000
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
24 – 28 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
25 – 29 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
26 – 30 พฤศจิกายน
15,990
5,000
จอง
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม
16,990
5,000
จอง
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม
15,990
5,000
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม
15,990
5,000
จอง
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม
15,990
5,000
จอง
จอง
16,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
19,990 5,000
จอง
19,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
19,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
17,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
14,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15 5,000
จอง
15 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
16,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000
จอง
15,990 5,000

รายละเอียด

วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้าเบอร์ 3-4 สายการบิน JeJu Air (7C) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

สายการบิน  JEJU AIR  ใช้เครื่อง B737-800  จำนวน 189 ที่นั่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก‘ในด้านความปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพเป็นเครื่องบินที่ใช้มากที่สุด และมีชื่อเสียงในต่างประเทศ   จัดที่นั่งแบบ 3-3(น้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

 

 

 

วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (เต็มวัน)   

01.00 น.        บินลัดฟ้าสู่กรุงโซลโดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2204

08.40 น.        ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   (เต็มวัน)  ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบกับเจ้าป่าสิงโตและเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน

                        โซนที่ 1 Global Fair จะได้พบกับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น

โซนที่ 2 Zootopia เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตว์ ส่วนใหญ่ผู้มาที่นี่จะไปเที่ยวโซนนี้กันก่อน โดยขึ้น Human Sky  กระเช้าลอยฟ้าที่ให้หย่อนขาชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางผ่านหุบเขา เมื่อมาถึงจะได้พบกับสัตว์นานาชนิด ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือลูกไลเกอร์ (Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของหมี เพนกวิน แมวน้ำ และได้ชมสัตว์ต่าง ๆ อีก กว่า 20 ชนิด มากถึง 100 กว่าตัว

โซนที่3 European Adventure โซนEuropean Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทั้งตึกที่จำลองเป็นหมู่บ้าน และการแต่งสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส มีสวนดอกไม้สีสันสวยงามที่จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ทั้งสวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนสี่ฤดู เป็นต้น และที่พลาดไม่ได้คือการเล่นเครื่องเล่นอีกหลากหลายชนิด ที่เป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซึ่งเป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา วิ่งด้วยความเร็ว 104 กม./ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุด ใครชอบความตื่นเต้นต้องไม่พลาด

โซนที่ 4 Magic Land ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP’S VILLAGE เป็นโลกแห่งนิทานอีสป ที่สอดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์น่ารัก ๆ มากมาย เป็นโซนที่เด็ก ๆ จะต้องชื่นชอบเป็นอย่างมาก โซนนี้มีเครื่องเล่นเบาๆ ให้เล่นหลากหลาย เช่น ม้าหมุน รถไฟเหาะสำหรับเด็ก เป็นต้น

โซนที่ 5 American Adventure โซนนี้จะจำลองประเทศสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ 500 ปีก่อน สมัยโคลัมบัสค้นพบประเทศอเมริกาใหม่ ๆ เรื่อยมาจนกระทั้งยุคเฟื่องฟู ซึ่งทั้งโซนจะมีดนตรีประกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เครื่องเล่นโซนนี้จะเป็นแบบผาดโผน และที่เป็นไฮไลท์ก็คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครื่องเล่นปั่นๆ หมุน Let’s Twist

ตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซึ่งการแสดงโชว์ และการจัดสวนในพื้นที่ต่าง ๆ จะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาลและฤดูกาลต่าง ๆ

เทศกาลดอกไม้

เดือนเมษายน เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Garden) ดอกซากุระ (Cherry Blossom)

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Garden) ดอกลิลลี่ (Lily Garden)

เดือนกันยายน-ตุลาคม เทศกาลดอกกุหลาบเบญจมาศ (Chrysanthemun Garden)

เทศกาลตามฤดูกาล

เดือนสิงหาคม สีสันแห่งฤดูร้อน (Summer Splash)

เดือนตุลาคม เทศกาลฮาลาวีน (Happy Halloween)

เดือนธันวาคม เทศกาลคริสต์มาส

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เทศกาลหิมะและการเล่นเลื่อนหิมะ

เที่ยง                เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา ä อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ(1) ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหลี   ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นค่ำ ๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ

ã พักที่  SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT   หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

 

 

วันที่ 3      อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – นั่งกระเช้าชมวิวซอรัคซาน – วัดซินอึงซา – ศูนย์เครื่องสำอาง – โรงงานสาหร่าย+โรงเรียนทำคิมบับ +ใส่ชุดฮันบก – ตลาดฮงอิก

เช้า                  ä บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาซอรัค ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู และสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาซอรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงาม ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง ตามรอยตำนานที่เล่าขานของจุดกำเนิดเพลงอารีรัง ภูเขาซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปี แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยังมี  วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพร

เที่ยง             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(3)  อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลีทำจากปลาหมึกนำมาผัดกับผักต่าง ๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อย ปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่าง ๆ

บ่าย              จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม ของนักช้อปชาวไทยที่ COSMETIC OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมน้ำแตก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  จากนั้นนำท่านสู่โรงงานสาหร่าย ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ พร้อมทั้งสวม ชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่าง ๆ

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ã พักที่  SEOUL: BLVD  HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

 

 

วันที่4     ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวังถ็อกซูกุง –  ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  ต่อด้วย ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึก  บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เมื่อเดินเข้าสู่พระราชวังด็อกซูซุง และแทฮันมุน ผู้เข้าชมจะต้องเดินผ่านสะพานกึมชอน(Geumcheon Bridge) ไปจนถึงอาคารบ็อบจอน(Beopjeon Building)ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาคารปีกด้านตะวันออกเป็นห้องของกษัตริย์ ส่วนปีกตะวันตกเป็นของราชินี นอกจากนี้ยังมีอาคาร Jeonggwanheon สถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกแห่งแรกที่สร้างขึ้นภายในพื้นที่พระราชวังในปีค.ศ. 1900 ไม่เพียงแต่อาคารรูปแบบเกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรงยุโรปตะวันตกอีกด้วย เป็นอาคารแบบโรมันและด้านหน้าเป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึ่งเป็นสวนแบบตะวันตกแห่งแรกในเกาหลี  ด้านในตึกมีการจัดแสดงห้องต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถเดินชมด้วยตัวเองได้ แต่จะมีทัวร์และไกด์พาเข้าชม (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เช้า                  ä บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(5) สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

บ่าย              นำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ã พักที่  SEOUL : BLVD  HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

 

วันที่5     ศูนย์สมุนไพรโสม – พลอยแอมมาทีส – ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลต – ร้านละลายเงินวอน  – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร และโสมถูกนำมาใช้เพื่อบำรุงสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน  หลังจากนั้น แวะชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือเช้า               ä บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พุลโกกิ(7)  อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน จะเรียกว่าเป็นสุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้งก็คงได้ครับ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหลำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

บ่าย              จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ Hyundai Premium Outlet  เป็นช้อบปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย หลายพันร้านค้า และนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น

20.05 น.        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2203

23.59 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกิน 10 กิโลกรัม และส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 900 บาท)
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 •  ค่าหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางมัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,500 บาทหรือ 50,000 วอน/ท่าน/ทริป)

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
  3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

หมายเหตุ

 • รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
  ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

 

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 •  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น