Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NGONGPING 360 SHOW SPLENDID OF CHINA 3D2N เริ่ม 7,777 เดินทางโดยสายการบิน Ethiopian Airline (ET)

ราคาเริ่มต้น
฿7,777
รหัสทัวร์ 4403
สายการบิน Ethiopian Airlines
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ ฮ่องกง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วัดแชกงหมิว วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
โชว์สุดหรูผลงานจางอี้โหม๋ว Splendid Of China
“เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง..///ฮ่องกง บะหมี่ เกี๊ยวกุ้งแสนอร่อย

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
เย็น
James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท่า
2
วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
เช้า, เที่ยง, เย็น
James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท่า
3
เซินเจิ้น – ฮ่องกง - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว - นั่งกระเช้านองปิง360 + ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 – 15 ก.พ.
7,777
4,777
9,777
จอง
25 – 27 ก.พ.
7,777
4,777
9,777
จอง
27 – 1 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
4 - 6 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
6 – 8 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
11 – 13 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
13 – 15 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
18 – 20 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
20 – 22 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
25 – 27 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
27 – 29 มี.ค.
7,777
4,777
9,777
จอง
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777
จอง
7,777 9,777 4,777

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
11.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู 10 สายการบิน Ethiopian Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวย
14.15 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน ET608 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.20 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก
235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

ข้อแนะนำสำหรับด่านรถไฟ
• กระเป๋าสัมภาระของทุกท่านต้องแข็งแรง และมีล้อลากที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก เพราะท่านจะต้องดูแลกระเป๋าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวท่านเอง จนกว่าจะถึงทางออกด่านปลายทางที่เซินเจิ้น
ค่ำ บริการอาหารกล่อง (ข้าวเหนียวหมูทอด)
นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี องค์ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง และเด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นต่อศัตรรูท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดุจดั่งขุนเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปรื่องมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
นำคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้นโบราณ ย้อนกลับมาสู่ยุคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง+++
จากนั้นนำท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักรวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดแผลผุพองเป็นหนองที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านยางพารา ชมสินค้าที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นนำท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง
จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ห้างติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม เพื่อชมโชว์รอบค่ำ พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ หนึ่งในผลงานของจางอี้โหม๋ว SPENDID OF CHINA
นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – นั่งกระเช้านองปิง360 + ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ข้อแนะนำสำหรับด่านรถไฟ
• บางจุดของการผ่านด่านเข้าหรือออก อาจจะไม่มีบันไดเลื่อน (แต่ท่านสามารถใช้บริการคนขนของหน้างานได้ โดยมีบริการลากและเคลื่อนย้ายกระเป๋าของท่านไปยังหน้าด่าน ตม. ใบละ 10 หยวน เพื่อส่งให้ท่านหน้าด่านก่อนข้าม ตม.)
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ยนำความโชคดี มั่งมั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสั่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่นจี้กังหัน แหวนรุ่งต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูลายมือจากซินแซประจำร้าน เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ)
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต
เครื่องรางที่นิยมสวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางท่านอาจจะกำลังมองหาเพื่อนำมาเป็นของฝากให้กับบุคคลที่ท่านรักหรือนับถือ หรือท่านที่กำลังมองหางานฮวงจุ้ยดีๆ สักชิ้นเพื่อเสริมดวง แก้ปีชง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เรามีบริการแนะนำ อีกมากมายหลากหลายรายการ ซึ่งหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นจะคอยอำนวยความสะดวกในการให้รายละเอียดกับคุณลูกค้า ณ วันเดินทางค่ะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง
พาทุกท่านสักการะพระใหญ่เทียนถาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำคณะขึ้นสู่ด้านบนโดย กระเช้านองปิง 360 (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ากระเช้า )ให้ท่านได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย
จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ ห้างซิตี้เกท เอ้าท์เลท ที่สถานีตงชง เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันจุใจอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนกลับ จนกว่าถึงเวลานัด
สมควรแก่เวลานำคณะสู่สนามบินฮ่องกง
22.55 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET609
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น  โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้)

หรืออาจจะมีการปรับโปรแกรมกรณีที่ทางทางการจีนปิดวีซ่ากรุ๊ป โปรแกรมต้องเปลี่ยนเป็นนอนฮ่องกง 2 คืน โดยบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนเดินทาง (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)

 

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
★ ราคา Promotion ชำระเต็มจำนวน พร้อมทิปไกด์ 2 เมือง
**ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1วัน พร้อมกับหน้าพาสปอร์ต
★ ราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ทำวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น
(หากท่านมีวีซ่าติดเล่มอยู่แล้วไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ได้)
โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว
วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน
และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทำใหม่ทุกกรณี

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับบริษัทฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม…..ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง ***

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์*

*ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

*เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป

**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**

สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก

กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน