Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง 3D สะพานแก้ว ชมโชว์ ฮ่องกง เซินเจิ้น เริ่มต้น 4,999 เดินทางโดยสายการบิน Hongkong Airline

ราคาเริ่มต้น
฿4,999
รหัสทัวร์ 5104
สายการบิน Hongkong Airline
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ฮ่องกง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไหว้พระขอพร พ่อแชกง ขอความโชคดี – หวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
 • ขอบุตรที่เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – แก้เคล็ด แก้ดวง
 • ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ชมโชว์กายกรรม สะพานแก้ว 3 มิติ
 • พิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง

 

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง –เซินเจิ้น – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – ชมโชว์น้ำพุ
เที่ยง, เย็น
Shenzhen – Higgert Hotel or similar หรือเทียบเท่า 3*
2
วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา – สะพานแก้ว 3 มิติ – ชมโชว์กายกรรม – ศาลพระพรหม –ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
เช้า, เที่ยง, เย็น
Shenzhen – Higgert Hotel or similar หรือเทียบเท่า 3*
3
เซินเจิ้น – ฮ่องกง – รีพลัสเบย์– วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
4
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19-22 กุมภาพันธ์ 2562
4,999
3,500
7,999
จอง
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
4,999
3,500
7,999
จอง
4-7 มีนาคม 2562
4,999
3,500
7,999
จอง
14-17 มีนาคม 2562
4,999
3,500
7,999
จอง
19-22 มีนาคม 2562
4,999
3,500
7,999
จอง
27-30 มีนาคม 2562
4,999
3,500
7,999
จอง
จอง
4,999 7,999 3,500
จอง
4,999 7,999 3,500
จอง
4,999 7,999 3,500
จอง
4,999 7,999 3,500
จอง
4,999 7,999 3,500
จอง
4,999 7,999 3,500

รายละเอียด

วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง –เซินเจิ้น – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – ชมโชว์น้ำพุ

00.30 น.            พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท คอย อำนวย ความสะดวกเรื่องบัตรผู้โดยสาร และ สัมภาระ โปรดสังเกตป้าย “TO BE GROUP”

03.20 น.            ออกเดินทาง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน HX762 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

07.05 น.            เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

——————————————————————————————————————————————-

04.00 น.            ออกเดินทาง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน HX780 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.10 น.            เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

—- ไฟท์บินขึ้นอยู่กับพีเรียดที่ลูกค้าเลือก แต่ละพีเรียดจะได้ไฟท์ต่างกัน กรุณาทักสอบถามเซลล์ขายอีกครั้ง —-

 

                           ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง                 บริการอาหารเที่ยงด้วยข้าวเหนียวหมู

                        นำท่านออกเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ

นำท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบและ  ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กำลังเป็นนิยมในขณะนี้ ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นั่งชิลกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ฮอลแลนด์ แต่กลมกลืนเข้าภูมิทัศน์ล้อมรอบเมืองเซินเจิ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดการ  แสดงหรือดนตรี ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก

ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ (Shekou Sea World) เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที่เป็นเรือ Ming hua

เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาร์ลส์เดอโกลต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซื้อต่อและ

นำมาทอดสมอที่ท่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา

ค่ำ                     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.00 น.            นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shenzhen – Higgert Hotel or similar หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สอง         วัดกวนอู –  ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – สะพานแก้ว 3 มิติ – ชมโชว์กายกรรม – ศาลพระพรหม –ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง

เช้า                   ä  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        วัดกวนอู (Guan Yu Temple)  *ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง* สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล้าหาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท การขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยบริวารที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้นั่นเอง ทุกท่านกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ร้านหยก (Mineral Museum Shop) เครื่องรางยอดนิยมที่ทั่วโลกเช่าบูชาคือปี่เซี้ยะสัตว์นำโชคที่เชื่อ

กันว่าหากใครได้เลี่ยงแล้วจะนำเงินมาให้ไม่ขาดมือ ร้านบัวหิมะ (Herb Shop) เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย

เมื่อคราวที่เกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำบนถนนเพชรบุรีเมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ได้ส่งบัวหิมะที่มี

สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัวจากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของ

บัวหิมะเรื่อยมา ร้านยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อสุขภาพจริงๆ สำหรับคนที่มี

อาการปวดเมื่อยต่างๆนอนไม่หลับทำจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น

เที่ยง                 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่New! สะพานแก้ว 3 มิติ (3D Glass Bridge) LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN

แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่องตั้งอยู่ในเมืองตงกวนสะพานแก้วมีความสูง 88 เมตรx ยาว 333 เมตร

ในการเดินบนสะพานอันน่าตื่นเต้นท่านจะได้เห็นทุกมุมแบบ 360 องศาภายใต้ทางเดินของกระจกพลาดไม่ได้กับช่วงกล้า! ท้าเสียว! ช่วงที่เรียกว่าพื้น 3 มิติจะเป็นอย่างไรให้ไปสัมผัสเองครับ ^_^

หมาเยหตุ : หากสภาพอากาศไม่ดีมีลมแปรปรวนหรือฝนตกหนักจะปิดสะพานเพื่อความปลอดภัย

ชมโชว์กายกรรม (Acrobatics Performance) เป็นการแสดงโชว์แบบผาดโผนอันน่าตื่นเต้นประกอบ

ดนตรีแสงสีเสียงให้ท่านชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อยตามแบบวัฒนธรรมจีนอันสวยงามเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่านอย่างไม่รู้ลืมจนต้องเก็บภาพกลับไปฝากเพื่อนๆ

นำท่านขอพรศาลพระพรหม (Phra Phrom) ความศรัทธาของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองตงกวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวมใจของพุทธศาสนาในประเทศจีนนำท่านกราบสักการะขอพรให้ประสบความสำเร็จ

นำท่านช้อปปิ้ง ” ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ” เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้ามากมายภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้าง Lowu ค่ะ และซึ่งเป็นทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น จะมีสินค้าหลากหลายมากมายให้ทุกท่านได้เลือกชม และเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหลุยห์ติ๊งต๊อง ไอแพดจีน ไอโฟนจีน รวมถึงสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไอที ร้านอาหารฟาสต์ฟูด และแบรด์ต่างๆมากมาย

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shenzhen – Higgert Hotel or similar หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สาม         เซินเจิ้น – ฮ่องกง – รีพลัสเบย์– วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  

                         เดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยรถไฟ

นำท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง   และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ   อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

นำท่านชมร้านจิวเวลรี่DAIMOND IN LOVE ชมกังหันนำโชค ทำกังหันทุกชิ้นวางตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแซ ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ทำพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีสิ่งดีๆเสริมฮวงจุ้ย ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย “ช่วยดึงดูนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป” พาชีวิตราบรื่น เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่ง รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม

เที่ยง                 ä รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี่ในโอกาสหน้า

บ่าย                  นำท่านช้อปปิ้ง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsim sha tsui) เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทั่ว ๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน ฮ่องกง เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ต้องนึกถึง ถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็นถนนสายช็อปปิ้งอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว การเริ่มเดินช็อปปิ้ง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซึ่งบริเวณหมงก๊กนี้ มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยู่ด้วย และตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย เป็นที่ตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดค้าหยก ถนนคนเดิน และอื่นๆ อีกมากมาย และบริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต ภายในห้าง จะเป็นช็อปปิ้ง มอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจำหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R’US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสำหรับเรือสำราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายังซาลิสบิวรี่ บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา

20.00 น.            สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่สี่              กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.50 น.            ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761

02.20 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน

————————————————————————————————————————————-

02.00 น.            ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX767

04.10 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน (HX)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป ชำระพร้อมค่าทัวร์ (หัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยุ่ที่ความพึงพอใจในการบริการของทีมงานที่ดูแลคณะ)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์

 

การชำระเงิน

 1. ชำระทั้งหมดพร้อมค่าทิปไกด์ 1 วัน หลังทำการจอง พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี