Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 3,388 บาท

ราคาเริ่มต้น
฿3,388
รหัสทัวร์ 7255
สายการบิน
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ Hongkong
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • เยี่ยมชมโรงงาน จิวเวลรี   งานฮวงจุ้ย ร้านหยก หรือ ร้านปี่เซี่ยะหยก
  • ผูกด้ายแดงที่วัดหวังต้าเซียน  เทพหวังต้าเซียน
  • นมัสการองค์แชกง
  • แถมฟรีกระเป๋านองปิง
  • เที่ยววัดใหญ่เกาะลันเตา
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
2
ซิตี้ทัวร์ –วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ฟรีเลือก 1 รายการ
เช้า
3
ฮ่องกง- กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1พฤษภาคม-30มิถุนายน
3,588
2,900
3,588
จอง
6พฤษภาคม-12กรกฎาคม
3,688
2,900
3,688
จอง
2 พฤษภาคม-30มิถุนายน
3,788
3,100
3,788
จอง
1พฤษภาคม-12กรกฎาคม
4,288
3,500
4,288
จอง
6พฤษภาคม-12กรกฎาคม
4,888
4,200
4,888
จอง
จอง
3,588 3,588 2,900
จอง
3,688 3,688 2,900
จอง
3,788 3,788 3,100
จอง
4,288 4,288 3,500
จอง
4,888 4,888 4,200

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

ถึงท่าอากาศยาน  เช็กลัปก๊อก สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา  เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วให้ท่านออก ทางออก B  ROW 14 เพื่อเจ้าหน้าที่ พาท่านไปขึ้นรถและส่งโรงแรมที่พัก

(รอประมาณ 30 นาที)  จอยรถกับคนอื่น

เช็คอินโรงแรมที่ท่านเลือก ด้วยตนเอง โดยใช้พาสปอร์ต

วันที่สองของการเดินทาง           ซิตี้ทัวร์ –วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ฟรีเลือก 1 รายการ  เช้า  / –  / –  )    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม

นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวลรี งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยมเครื่องประกับ กังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เพื่อเสริมดวงความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายธุรกิจใดๆ ก็รุ่งเรือง เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดสมดั่งใจทุกประการ พร้อมนำท่านชม ร้านหยก หรือ ร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี เหมาะสำหรับกิจการค้า กำไลใส่เพื่อสุขภาพซึ่งร้านนี้เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพหวังต้าเซียน ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและยังเป็นที่ ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ด้านข้างมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว หรือ ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man From The Moon) เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรของเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างทำพิธีเพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี้คือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก การผูกด้ายแดง ทำให้ทั้งคนโสด จะเจอเนื้อคู่ และคนมีคู่ จะทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว

ฟรี …เลือกได้ 1รายการเท่านั้น หลังเดินทัวร์ไหว้พระช่วงเช้า

ฟรี 1. โปรแกรม A (Open Top Bus)
นำท่าน นั่งรถ Open Top Bus Tour : นั่งรถเปิดหลังคา บนเกาะเกาลูน ชมทัศนีย์ภาพตลอดสองข้างทางการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนฮ่องกง .. จบรายการนำท่านสิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกา จิมซาจุ่ย
ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักด้วยตัวเอง

ฟรี 2. โปรแกรม B (Local Sim Card/Internet Unlimited 3 Days)
รับฟรี ซิมอินเตอร์เน็ต ใช้ได้ 3 วัน

ฟรี 3. โปรแกรม C (Ngong Ping 360 with Standard Cabin)
นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่ง กระเช้าแบบสแตนดาร์ด ขึ้นด้านบน พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บ้านหนองปิง” ซึ่งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขายชา, ร้านขายตะเกียบ รวมไปถึงโรงหนังที่เกี่ยวกับตำนานของพระพุทธเจ้าและเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงสามตัว(ค่าเข้าชมโรงหนังสำหรับสองเรื่องนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นำท่านสักการะองศ์พระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
(หมายเหตุ กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง ใช้รถเมล์ท้องถิ่น ขึ้นนมัสการพระใหญ่แทนไม่มีคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
จนกระทั่งถึงเวลานัดหมายประมาณ 18.00 น.พบกันที่จุดนัดหมายเพื่อนั่งรถโค้ชเดินทางมาสิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกา จิมซาจุ่ย ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักด้วยตัวเอง

ฟรี 4. โปรแกรม D (Old Town Central Walking Tour)
ไกด์พูดภาษาอังกฤษ OLD TOWN CENTRAL สัมผัสกลิ่นอายแปลกใหม่ของฮ่องกง ยุคเก่าให้ท่านได้เดินสำรวจใจกลางย่านจากตะวันออกไปตะวันตกค้นหามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสว่าเมืองเก่าๆเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคอนาคต ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที สิ้นสุดโปรแกรมรับประทานบะหมี่เกี๊ยวร้าน มักอันกี เจ้าแรก ของฮ่องกง ก่อนอิสระแยกย้ายตามอัธยาศัย ทุกท่านเข้าสู่ที่พักด้วยตัวเอง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่ท่านเลือก ด้วยตัวเอง

วันที่สามของการเดินทาง                    ฮ่องกง- กรุงเทพฯ

อิสระตามอัธยาศัย จนกระทั่งรถโค้ชรอรับที่บริเวณลอบบี้โรงแรม เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ก่อนไฟส์บิน

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม   ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน //ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถโค้ชปรับ อากาศเดินทางตามรายการ  

 อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน // ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์ 50 เหรียญ/(วันซิตี้ทัวร์)

การชำระเงิน

ชำระเต็มยอด

หมายเหตุ

 หมายเหตุ

1.กรณีพักตรงกับ วันศุกร์ และ วันเสาร์ เสียเพิ่ม

2.กรณีพักตรงกับวันที่ เซอร์ชารท ที่กำหนด ในตารางเซอร์ชารท เก็บเพิ่มตามเวลาดังกล่าว

3.กรณีไม่ไปซิตี้ทัวร์วันที่สองเพิ่มท่านละ 2,500 บาท

4.ราคานี้ไม่รวมทิป วันที่สอง ท่านละ 50HKD/คน

5.รถรับส่ง สนามบิน โรงแรม สนามบิน เริ่มต้น เวลา 08.00-22.00 น.กรณีไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเพิ่ม 700 บาท / ท่าน/เที่ยว

 

เงื่อนไข เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / กรณีชำระเงินค่าห้องแล้วไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนชื่อ และวันเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีซื้อทัวร์เพิ่มเติม

1.บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์.(ตั๋วอย่างเดียว) ท่านละ 2,800 บาท ต่ำกว่า 11 ปี ท่านละ 2,300 บาท

2.ดิสนีย์แลนด์ รวมรถรับส่ง(จอยรถ) ครึ่งบ่ายวันที่สองหรือ เต็มวัน ท่านละ 3,300 บาท เด็กต่ำกว่า 11 ปี ท่านละ 2,800 บาท    (2 ท่านขึ้นไป)

3.โอเชี่ยนปาร์ค (ตั๋วอย่างเดียว) ท่านละ 2,000 บาท เด็กต่ำกว่า 11 ปี 1,200 บาท  

4.มาเก๊า 1 วันทัวร์ 2 ท่านขึ้นไป  (ตั๋วเรือไปกลับ / รถส่ง 1 รอบ จาก โรงแรมไปท่าเรือ) วัดอาม่า ,วิหารเซ็นต์ปอล,เซนาโด้แสควร์,ร้านขนม 1 ร้าน,อาหารเที่ยง 1 มื้อ,อิสระเวเนเชี่ยน // ลูกค้าเดินทางโดยบัส ของโรงแรมเวเนเชี่ยน สู่ท่าเรือ และ กลับโรงแรมเอง ผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 3,500 บาท   เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (INF) ท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวมทิป 50HKD/ท่าน) ไกด์ อังกฤษ

* * การพบเจ้าหน้าที่ ที่สนามบินฮ่องกง ดังนี้

1.หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immegration) และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

2.เดินออก ประตูทางออก Exit B

3.เจ้าหน้าที่สนามบินคอยต้อนรับท่านและเช็คชื่อ ณ บริเวณเสาเลขที่ 14

4.เจ้าหน้าที่นำท่านมาส่งที่รถเพื่อเก็บกระเป๋าและรอรถออกเดินทาง (ใช้เวลารอประมาณ 30 นาที)

5.(สำหรับแพ็คเกจทัวร์) เมื่อถึงที่พัก ลูกค้านำกระเป๋าลงจากรถและเช็คอินด้วยตนเอง โดยใช้ PASSPORT

6.กรุณาแจ้งลูกค้าเพื่อเตรียมเงินจำนวนหนึ่ง หรือ บัตรเครดิต เพื่อไว้ทำการ  การันตีคีย์การ์ด กับทางโรงแรมใน วันที่

  เช็คเอาท์ทางโรงแรมจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน***

7.วันกลับเช็คเอาท์รอรถมารับที่ล๊อบบี้ โรงแรม ก่อน 4 ชั่วโมง เครื่องออก

เนื่องจาก  ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง  กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจากร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

ไม่คืนเงินในทุกกรณี