Menu Close

ทัวร์สุราษฎร์ธานี เจาะลึก สุราษฎร์ธานี 5D3N เริ่ม 7,999 เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
฿7,999
รหัสทัวร์ 4680
สายการบิน
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุราษฎร์ธานี มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่กลางธรรมชาติ นำท่านชมความงามของเขื่อนรัชชประภา ชมพื้นน้ำสีเขียวมรกตตัดกับภูเขาหินปูน ฉาบด้วยหมอกอ่อนๆ  พร้อมทั้งชมความอัศจรรย์ของถ้ำปะการัง  อีกทั้งแนวชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลใส ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกาะสมุย และชม หินตาหินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์  ชมความงดงามของหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมลิ้มรสกับอาหารทะเลแบบสดๆ

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
2
จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา-ถ้ำปะการัง-ทะเลใน 500 ไร่-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ
เที่ยง, เย็น
โรงแรม LEE HOTEL SURAT ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ2-3 ท่าน
3
หาดนางกำ-หินพับผ้า-หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-ปลาโลมา-เกาะสมุย-หินตาหินยาย-พระใหญ่เกาะฟาน-หลวงพ่อแดง
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม สมุย เฟิร์ทเฮาร์ ติดหาดเฉวง ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน
4
เกาะสมุย- หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะวัวตาหลับ-เกาะแม่เกาะLAGOON-ถนนคนเดินหาดเฉวง
เช้า, เที่ยง
โรงแรม สมุย เฟิร์ทเฮาร์ ติดหาดเฉวง ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน
5
เกาะสมุย-สวนโมกข์-พระธาตุไชยา-พ่อตาหินช้าง
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5–9 เมษายน 2562
7,999
3,000
7,999
จอง
12–16 เมษายน 2562
7,999
3,000
7,999
จอง
จอง
7,999 7,999 3,000
จอง
7,999 7,999 3,000

รายละเอียด

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

17.30 น.      พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์

18.30 น.      โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประอาหารมื้อค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์หลังอาหารเดินทางต่อ

วันที่สอง    จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา-ถ้ำปะการัง-ทะเลใน 500 ไร่-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ

07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จ.สุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ร้านอาหาร

08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อสู่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา

09.00 น.       นำท่านลงเรือเร็ว ลำละ 10-15 ท่าน เพื่อเดินทางเข้าสู่ถ้ำปะการัง ระหว่างทางเพลิดเพลินกับวิว2ของทาง สายน้ำที่เขียวมรกต จากนั้นเดินเท้าต่อสู่ถ้ำปะการัง (ระยะทางประมาณ 1 KM.) จนถึงบริเวณที่ถูกเรียกว่า ทะเลใน 500 ไร่ นำท่านขึ้นแพ เพื่อขึ้น สู่ถ้ำปะการัง นำท่านชมความงามของถ้ำ จนถึงเวลาที่เหมาะสมนำท่านเดินทางกลับ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ แพคีรีวาริน

บ่าย             อิสระนำท่านให้อาหารปลา สัมผัสกับบรรยากาศดีดี หรือว่ายเล่นน้ำพายเรือคายัค ณ แพคีรีวาริน (มีห้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้า) จนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่าเดินทางกลับสู่ท่าเรือ iระหว่างทางแวะถ่ายภาพกับ กุ้ยหลินเมืองไทยหรือหินสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา

16.00 น.       เดินทางถึงฝั่ง เดินทางสู่สะพานแขวนเขารูปหัวใจ หรือสะพานแขวนเขาพัง อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

17.30 น.       รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนำท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระถ่ายภาพกับศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี จากนั้นเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม LEE HOTEL SURAT ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ2-3 ท่าน

วันที่สาม       หาดนางกำ-หินพับผ้า-หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-ปลาโลมา-เกาะสมุย-หินตาหินยาย-พระใหญ่เกาะฟาน-หลวงพ่อแดง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ หาดนางกำ เพื่อนำท่านลงเรือหางยาวชมความงามของของท้องทะเลรอยต่อ2จังหวัด คือ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชม หินพับผ้า   เป็นลักษณะการเกิดของหินที่เป็นชั้น หินบางก้อนสามารถขึ้นไปยืนได้ ซึ่งบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่า บริเวณหน้าผาหินชั้นจะมี ต้นไม้ลักษณะแปลกตา ขึ้นอยู่ทั่วไป ดูสวยงาม บางแห่งจะมี กล้วยไม้ป่า (รองเท้านารี )ที่ออกดอกสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพประทับใจ จนได้เวลาเดินทางมาถึงจุดสุดมัหศจรรย์ธรรมชาติ บ่อน้ำจืดกลางทะเล ตั้งอยู่บนเกาะนุ้ย เวลาน้ำขึ้นนี้ เกาะก็จะถูกน้ำท่วมปิดมิดบ่อน้ำจืดที่ว่า พอน้ำลงน้ำนี้ก็ยังคงจืดสนิทเช่นเดิม ลองไปชิมกันมาแล้ว เอานิ้วแตะชิมดูก็จืดจริง ลักษณะบ่อ…เป็นบ่อธรรมชาติ รูปร่างคล้ายรอยเท้าคน บ่อน้ำจืดนี้ยังมาพร้อมกับ ตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”  สักการะหลวงปู่ทวดเพื่อความสิริมงคล เดินทางสู่จุดที่ชม ปลาโลกมาสีชมพู ที่มีความน่ารักและคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างมาก จนได้เวลาเดินทางกลับสู่หาดนางกำ

เที่ยง            รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ ร้านครังนางกำ

บ่าย             นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เกาะสมุย (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.) จนกระทั่งเดินทางถึง เกาะสมุย นำท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ สักการะ หลวงพ่อแดง ที่มรณะแต่ร่างกายยังไม่เน่า ณ วัดคุณาราม  ชม หินตาหินยาย ที่ธรรมชาติสร้างให้ด้วยความมหัศจรรย์ ชม พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนเกาะฟาน

19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ครัวเสวย แล้วนำท่านเข้าที่พัก

พักค้างคืนที่โรงแรม สมุย เฟิร์ทเฮาร์ ติดหาดเฉวง ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน

 วันที่สี่          เกาะสมุย– หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะวัวตาหลับ-เกาะแม่เกาะLAGOON-ถนนคนเดินหาดเฉวง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ท่าเรือหน้าทอน นำท่านลงเรือยนต์มุ่งหน้าสู่  หมู่เกาะอ่างทอง  นำท่านลงเรือสู่ เกาะวัวตาหลับ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาดและใกล้ที่ทำการอุทยาน มี ถ้ำโบก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้าบัวบาน  ถัดไปมีทางขึ้น ไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา  ระยะทางเดินประมาณ 450 ม.  ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีครามเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน(9) บุฟเฟท์ บนเรือ  ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

บ่าย             ชมทะเลในเกาะแม่เกาะทะเลในกลางภูเขาอยู่บนเกาะ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอ่งหินปูนที่ก่อตัว ระยะทาง 400 ม.  จะเห็นทัศนียภาพของทะเลในสีเขียวมรกต  ปกคลุมด้วยแมกไม้และโขดเขา  จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนเล่นน้ำทะเล จนถึงเวลาที่เหมาะสม

18.00 น.      อิสระอาหารค่ำ ณ  ถนนคนเดินหาดเฉวง เพลิดเพลินกับสินค้าและอาหารมากมายหลายชนิดที่รอให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมและชิม อิสระตามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่โรงแรม สมุย เฟิร์ทเฮาร์ ติดหาดเฉวง ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน

วันที่ห้า        เกาะสมุย-สวนโมกข์-พระธาตุไชยา-พ่อตาหินช้าง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.       เก็บสัมภาระอำลาที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่

08.00 น.       นำท่านลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก

11.00 น.       เดินทางถึงท่าเรือดอนสัก นำท่านเดินทางสู่สวนโมกข์หรือวัดธารน้ำไหลสถานที่ปฎิบัติธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุจากนั้นนำท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมืองไชยา ณ วัดพระธาตุไชยา

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ พลับพลา ซีฟู๊ด

บ่าย             นำท่านซื้อของฝาก ณ ศาลพ่อตาหินช้าง จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ(12) ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ

23.30 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • รถตู้ปรับอากาศบนเกาะสมุย
 • เรือหางยาวเขื่อนรัชชประภา,
 • เรือชมปลาโลมาสีชมพู ณ หาดนางกำ
 • เรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ ดอนสัก-สมุย
 • เรือท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
 • อาหารตามรายการที่ระบุ12มื้อและ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก โรงแรม LEE HOTEL SURAT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า จำนวน 1 คืน(ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

เกาะสมุย พัก โรงแรม สมุยเฟิร์ท เฮาท์ (ติดหาด เฉวง) หรือเทียบเท่า จำนวน  2 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าผู้ช่วย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ วันละ 100 บาท คิด 5 วัน เท่ากับ 500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน

การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

ไม่คืนเงินทุกกรณี