Menu Close

ทัวร์ล่องแก่ง – แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (ONE DAY TRIP) 1 วัน เริ่มต้น 2390 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿2,390
รหัสทัวร์ 11937
สายการบิน -
ระยะเวลา 1D
ช่วงเวลา 4 ก.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ล่องแก่ง  แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (ONE DAY TRIP) 1 วัน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท 

เที่ยวแก่งวังไทร สนุกท้าใจกับกิจกรรมมากมายเช่น เพ็นท์บอล Atv  / ยิงปืนบีบีกัน

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ - จ.ปราจีนบุรี - สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท - กรุงเทพ
เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 กรกฎาคม 2563
2,590
2,390
จอง
05 กรกฎาคม 2563
2,590
2,390
จอง
06 กรกฎาคม 2563
2,590
2,390
จอง
11 กรกฎาคม 2563
2,390
2,190
จอง
12 กรกฎาคม 2563
2,390
2,190
จอง
18 กรกฎาคม 2563
2,390
2,190
จอง
19 กรกฎาคม 2563
2,390
2,190
จอง
25 กรกฎาคม 2563
2,390
2,190
จอง
26 กรกฎาคม 2563
2,390
2,190
จอง
28 กรกฎาคม 2563
2,590
2,390
จอง
01 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
02 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
08 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
09 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
12 สิงหาคม 2563
2,590
2,390
จอง
15 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
16 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
22 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
23 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
29 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
30 สิงหาคม 2563
2,390
2,190
จอง
05 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
06 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
12 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
13 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
19 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
20 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
26 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
27 กันยายน 2563
2,390
2,190
จอง
02 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
03 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
04 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
10 ตุลาคม 2563
2,390
2,190
จอง
11 ตุลาคม 2563
2,390
2,190
จอง
13 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
17 ตุลาคม 2563
2,390
2,190
จอง
18 ตุลาคม 2563
2,390
2,190
จอง
23 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
24 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
25 ตุลาคม 2563
2,590
2,390
จอง
31 ตุลาคม 2563
2,390
2,190
จอง
01 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
07 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
08 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
14 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
15 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
21 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
22 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
28 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
29 พฤศจิกายน 2563
2,390
2,190
จอง
05 ธันวาคม 2563
2,590
2,390
จอง
06 ธันวาคม 2563
2,590
2,390
จอง
12 ธันวาคม 2563
2,390
2,190
จอง
13 ธันวาคม 2563
2,390
2,190
จอง
19 ธันวาคม 2563
2,390
2,190
จอง
20 ธันวาคม 2563
2,390
2,190
จอง
26 ธันวาคม 2563
2,390
2,190
จอง
27 ธันวาคม 2563
2,390
2,190
จอง
31 ธันวาคม 2563
2,590
2,390
จอง
01 มกราคม 2564
2,590
2,390
จอง
02 มกราคม 2564
2,590
2,390
จอง
03 มกราคม 2564
2,590
2,390
จอง
09 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
10 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
16 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
17 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
23 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
24 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
30 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
31 มกราคม 2564
2,390
2,190
จอง
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,590 2,390
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190
จอง
2,390 2,190

รายละเอียด

กรุงเทพ –  จ.ปราจีนบุรี สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท – กรุงเทพ

 

05.00 น.         จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ปราจีนบุรี

05.30 น.         ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

10.00 น.         เดินทางถึง สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท

                        นำชมทุ่งดอกหงอนนาค ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะเดือน ก.ค.-ก.พ. และเป็นพันธุ์ไม้หายากมีเฉพาะในป่าเท่านั้น

ให้ท่านได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สบายๆ พร้อมเดินทางไป ล่องแก่ง (ชุดควรเป็นกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะหุ้มส้น)

หมายเหตุ:       ไม่อนุญาตให้เด็กส่วนสูงไม่ถึง 120 ซม.ล่องแก่งช่วงน้ำหลาก  (ส.ค.-ก.ย.) ยกเว้นในเดือนต.ค.

หากต้องการลงเรือชำระเพิ่มท่านละ 450 บาท

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหารของสวนศักดิ์สุภา

บ่าย              นำท่านออกเดินทางจากสวนศักดิ์สุภา ไปยัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9)  ระยะทาง 8 กม. เริ่มเดินเท้าเข้าเขต อุทยานฯ เริ่มจาก แก่งวังไทร ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ถึง แก่งหินเพิง ระยะทาง 2.5 กม. หลังพักเหนื่อยผ่อนคลายอิริยาบทแล้ว มาเริ่มต้นความมันกับการล่องแก่งหินเพิง แก่งที่มีความยิ่งใหญ่ งดงาม สมคำร่ำลือ ด้วยความยากระดับ 4-5 ผ่าน แก่งวังผักหนามล้อม เข้าสู่   แก่งลูกเสือ แก่งที่มีความสนุกและยากรองมาจากแก่งหินเพิง หลังจากช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ แล้วมาทดสอบกับการลอยคอล่องแก่งด้วยเสื้อชูชีพ ที่ แก่งวังบอน งานนี้เขาบอกมาว่าสะใจจริงๆ กลับขึ้นเรือเตรียมพร้อมลุยกับ แก่งวังไทร แก่งที่มีความคดเคี้ยวและต้องใช้ทักษะการพายสูง ขึ้นฝั่งแวะพักเหนื่อยเติมพลังกับอาหารว่างแสนอร่อย เครื่องดื่มเย็นเฉียบแล้วนั่งรถกลับรีสอร์ท สนุกท้าใจกับกิจกรรม    จากหอสูง 34 ฟุต (บริการฟรี) และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เพ็นท์บอล Atv ยิงปืนบีบีกัน (ชำระเงินเอง)
จากนั้นให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
19.30 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ + ของว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าเรือพร้อมอุปกรณ์ล่องแก่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 24 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้