Menu Close

ทัวร์ล่องเรือ COSTA VENEZIA SINGAPORE – Laem Chabang (THAILAND) 5D4N เริ่ม 26,900 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

ราคาเริ่มต้น
฿26,900
รหัสทัวร์
สายการบิน TG
ระยะเวลา 5D4N
ประเทศ สิงคโปร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💦🎉NEW‼️🎉💦
🛳🛳ล่องเรือสงกรานต์💦 กับเรือลำใหม่ล่าสุด
COSTA VENEZIA

💰ราคาเริ่มต้น BY TG🇹🇭 26,900 บาท/ท่าน💰

สิงคโปร์ – แหลมฉบัง
โปรแกรมสุดคุ้ม ล่องเรือ 5วัน4คืน
🗓 13 – 17 เมษายน 2562 🗓

📍อัตรานี้รวม
✈️ตั๋วเครื่องบินขาไปสิงคโปร์ BY TG 🇹🇭 หรือ FD 🔴
🚌City Tour สิงคโปร์🇸🇬
🚌บริการรถรับส่ง กลับแหลมฉบัง-กรุงเทพ
👨🏻‍💼หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป
➡️ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
➡️ค่าภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์
เที่ยง
2
น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า, เที่ยง, เย็น
พักผ่อนบนเรือสำราญ
3
น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า, เที่ยง, เย็น
พักผ่อนบนเรือสำราญ
4
ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า, เที่ยง
พักผ่อนบนเรือสำราญ
5
ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 17 Apr 18
26,900
33,800
17,900
จอง
จอง
26,900 17,900 33,800

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
08.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403
11.15 น. เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง)

นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์

นำทุกท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ำพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ำพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ จึงทำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวก ตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน
สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้นานาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท)

นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก
23.50 น. เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สู่น่านน้ำสากล

(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)

 

 

วันสองของการเดินทาง น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
เรือสำราญ COSTA VENEZIA เรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Costa Cruise เปิดให้บริการเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดตัวใหม่แกะกล่อง สำหรับเรือสำราญ COSTA VENEZIA หนัก 135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสูง 18 ชั้น ห้องพักจำนวน 2,116 เคบิล สามารรับผู้เข้าพักได้ 5,260 คน

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

วันที่สามของการเดินทาง น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

 

 

วันที่ห้า ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – กรุงเทพฯ

08.00 น. เรือสำราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางผ่านศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ (สวนจุฬา 100 ปี) โดยรถโค้ชปรับอากาศ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
2. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์
3. รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
4. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี

อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การชำระเงิน

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้ และรบกวนชำระยอดเต็มที่เหลือหลัง 30 วันทำการนับจากวันที่ชำระยอดมัดจำ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
– อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน
เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
– อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่านละ 300 บาท
– พิเศษ !!! จองห้องตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 รับทันที ส่วนลดท่านละ 1,000 บาท (ส่วนลดสำหรับผู้ที่เข้าพัก คนที่ 1 และคนที่ 2 ของห้องเท่านั้น)

หมายเหตุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)