Menu Close

ทัวร์ระนอง ดำน้ำ 2 ประเทศ ไทย+พม่า 5D3N เริ่ม 9,999 เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
฿9,999
รหัสทัวร์ 4677
สายการบิน
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เรา ยินดีนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ความสวยงามของทะเลไม่เป็นรองใคร ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เมือง ระนอง เมืองฝนแปด แดดสี่ เที่ยวเกาะพยาม มัลดีฟเมืองไทย ชมหาดเขาควาย ณ หมู่เกาะกำ  จ. ชุมพร  ด่านแรกของจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมดและอีกทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะมองผ่านและไม่เห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ ธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก  สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี…….

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ–ระนอง
2
ระนอง-หมู่เกาะกำ-ชมเมืองระนอง
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมไอเฟล หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
3
ท่องทะเลพม่า-เกาะหัวใจมรกต-เกาะbruer-เกาะaurido
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม ไอเฟล หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
4
ระนอง-ท่องทะเลชุมพร
เช้า, เที่ยง, เย็น
กรีนอาดามัส หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
5
ชุมพร-ท่องทะเลประจวบ
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12-16 เมษายน 2562
9,999
2,999
9,999
จอง
จอง
9,999 9,999 2,999

รายละเอียด

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ–ระนอง

19.00 น.          พร้อมกัน สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามร.พ.จุฬาฯ  ต้อนรับคณะท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท โคล่าทัวร์ ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน

20.00 น.          โดยรถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง บริการอาหารว่าง แบบSet Box (1) พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ และทีมงาน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้พักผ่อน

วันที่สอง     ระนอง-หมู่เกาะกำ-ชมเมืองระนอง

06.00 น.          อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดระนอง

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.          นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดบางเบน  เพื่อนำท่านลงเรือชมความงามของ หมู่เกาะกำชมอ่าวเขาควาย ที่ชายหาด 2 ชายหาดมาบรรจบกัน หาดทรายขาวเนียน  ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ทะเลและฝูงปลาการ์ตูน และชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะญี่ปุ่น

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน(3)Buffet แล้วนำท่านสู่ เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่หาดทรายขาวละเอียด มีแนวปะการังที่สวยงาม  แล้วเดินทางกลับฝั่ง  เพื่อนเดินทางสู่ จ.ระนอง ระหว่างทางผ่านชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในระนอง ผ่านชม  ภูเขาหญ้า ภูเขาหัวโล้น ผ่านชม จวนเจ้าเมืองระนอง  ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง ผ่านชม พระราชวังรัตนรังสรรค์  สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเสด็จประภาส สักการะ 9 เกจิ ชม สวนลักษะวารินทร์ ชมบ่อน้ำร้อนที่มีอยู่3บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูกสาว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ คุ้นลิ้น

พักค้างแรม ณ โรงแรมไอเฟล หรือ  เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน

วันที่สาม     ท่องทะเลพม่า-เกาะหัวใจมรกต-เกาะbruer-เกาะaurido

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.          นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฝั่งแกรนด์อันดามัน

07.30 น.          ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดนพม่า

08.30 น.          เรือออกเดินทางท่องทะเลอันดามันผ่านหมู่เกาะต่าง ๆ ชมบรรยากาศธรรมชาติของท้องทะเลประเทศพม่า และอธิบายโปรแกรมที่จะเริ่มขึ้น พร้อมแจกอุปกรณ์ดำน้ำ และเสื้อชูชีพ

10.00 น.          เดินทางถึงเกาะ Cock’s Comb (หัวใจมรกต) ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่ท้าทายนักดำน้ำ และความสวยงามก็คุ้มค่ากับการผจญภัย โดยต้องลอดใต้ปากถ่ำเข้าไปจะพบกับขุมทรัพย์ของธรรมชาติ

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันแบบชิลๆ(6)บนเกาะBruer  พร้อมเล่นน้ำที่ใสไม่แพ้ที่ใด เล่นน้ำที่ชายหาดถ่ายรูปสุดฟินได้ที่นี้

บ่าย                นำท่านดำน้ำเกาะ Aurido ชมปะการังและฝูงปลาสวยงาม จนถึงเวลา พาทุกท่านเดินทางกลับ

16.00 น.          เดินทางถึง โรงแรมแกรนด์ อันดามัน ท่านสามารถอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรมได้หรือท่านใดอยากเล่นน้ำในสระว่ายน้ำและซ่าวน่าของทางโรงแรมสามารถใช้บริการได้เช่นกัน(ฟรี)

17.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ(7)แบบบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารวิคทอเรียแกรนด์อันดามัน พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินวิวพาโนราม่า หลังมื้ออาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

19.00 น.          ออกเดินทางกลับสู่ฝั่งระนอง ถึงฝั่งเดินทางกลับที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม ไอเฟล หรือ  เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน

วันที่สี่          ระนอง-ท่องทะเลชุมพร

06.00 น.           รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดชุมพร

10.00 น.          ลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ เกาะลังกาจิว  ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่ง นัก  เกาะทองหลาง  ด้านหน้าของเกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเล ขนาดใหญ่

12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน(9) แบบปิคนิคบนเรือ

บ่าย                จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมัตรา หน้าชายหาดแนวปะการังแข็ง และบนเกาะยังเป็นที่อยู่ ของปูไก่ ได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง  แล้วนำท่านสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง  ท่านจะเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลชุมพรได้อย่างสวยงาม

19.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ(10)ที่ ภารดรภาพ(ริมทะเล)แล้วนำท่านเข้าที่พัก

พักค้างแรม ณ กรีนอาดามัส หรือ  เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน

วันที่ห้า        ชุมพร-ท่องทะเลประจวบ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(11)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ เพื่อลงเรือชมความงามของทะเลประจวบ

11.00 น.            นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะทะลุ เกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะ เชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะสิงห์  เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลา  เช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ จนได้ที่เหมาะสม รับประทานอาหารกลางวัน(12) แบบบุฟเฟ่ ณ ท่าเรือแล้วเดินทางสู่  ท่าเรือ  อาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทาง จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อิสระผ่อนคลาย อิริยาบถบนรถ

18.00 น.             รับประทานอาหารค่ำ(13)ที่ ครัวเม็ดทราย จากนั้นนำทุกท่านซื้อของฝากกลับบ้าน

23.00 น.            เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ………………

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม     

– รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

–  เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลพม่า ทะเลระนอง ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ

– อาหารตามรายการที่ระบุ 13 มื้อ

–  เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

– ที่พัก  กรีนอาดามัส จ. ชุมพร หรือ    เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน  1 คืน

บดินทร์             จ. ระนอง หรือ   เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน  2 คืน

– วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท

– มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , อุปกรณ์ดำน้ำ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

– ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม

ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 100 บาท/ท่าน รวม5วัน คิด 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

ไม่คืนเงินทุกกรณี