Menu Close

ทัวร์ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ 5D2N เริ่ม 6,999 เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
฿6,999
รหัสทัวร์ 4683
สายการบิน
ระยะเวลา
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามัน… ฉายานี้มาจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์  นมัสการ หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง  ชมพระอาทิตย์ตกที่ แหลมพรหมเทพ   พร้อมทั้งนำท่าน เที่ยวหมู่เกาะพีพี  นำท่านชมอ่าวปิเละ และ อ่าวโละซามะ เล่นน้ำหน้าอ่าวมาหยา ดำน้ำบริเวณเกาะไผ่  สัมผัสกับสีสันของท้องทะเลสีเขียวมรกต  อีกทั้งชมอ่าวพังงา ล่องอ่าวพังงาชม เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะปันหยี  พร้อมลิ่มลองรับประทานอาหารทะเลจานร้อนสด ๆ สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ท่านจะประทับใจกับโปรแกรมและการบริการจากเรา อย่าแน่นอน

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ-พังงา
2
พังงา-ล่องอ่าวพังงา-เสม็ดนางชี-แหลมพรมเทพ-ภูเก็ต
เที่ยง, เย็น
ไอ พาวิลเลี่ยนภูเก็ต หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
3
หมู่เกาะพีพี – อ่าวปิเล๊ะ – อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา-เกาะปันหยี-เกาะไม้ไผ่
เช้า, เที่ยง
ไอ พาวิลเลี่ยนภูเก็ต หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
4
ภูเก็ต-สุราษฏร์ธานี
เช้า, เที่ยง, เย็น
5
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-9 เมษายน 2562
6,999
6,999
จอง
12-16 เมษายน 2562
6,999
6,999
จอง
จอง
6,999 6,999
จอง
6,999 6,999

รายละเอียด

วันที่สาม        หมู่เกาะพีพี – อ่าวปิเล๊ะ – อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา-เกาะปันหยี-เกาะไม้ไผ่

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ SEA ANGLE

09.00 น.       นำท่านลงเรือ SPEED BOAT เพื่อเดินทางท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น ดูปะการัง นำท่านเดินทางสู่อ่าวปิเล๊ะ ชมความงามใต้ท้องทะเล แวะ อ่าวโละซามะ ชมความงามของโลกใต้น้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ จากนั้นแวะเล่นน้ำหน้า อ่าวมาหยา น้ำทะเลสีครามฟ้าใส เป็นหาดที่เรียกสีสันจากนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด จนถึงเวลาที่เหมาะสมนำท่านเดินทางสู่เกาะพีพีดอนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางผ่าน ชมถ้ำไวกิ้ง

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารบันยัน (บนเกาะพีพี) หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวชมบนเกาะพีพีดอน

14.00 น.       เหมาะสมกับเวลา ออกเดินทางกันต่อไปยัง เกาะไผ่ Bamboo Island สถานที่ที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ หน้าหาดเป็นแนวยาว ที่ผสมผสานกับทรายขาว น้ำใสสะอาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำดูปะการัง หรือเลือกพักผ่อนบริเวณแนวต้นสนทะเล

15.30 น.      หลังจากสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะไม้ไผ่ ได้เวลาเดินทางกลับเกาะภูเก็ต

16.30 น.      เดินทางถึงท่าเรือ SEA ANGLE นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

18.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินถลาง ในย่านตึกเก่าชิโนโปรตุกีส ถ่ายภาพกับมุมต่างๆ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

21.00 น.      เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

แพ็คเกจเสริม ชมภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้องอาหารกินนรี ราคาท่านละ   1,700 บาท

18.30 น.      เดินทางสู่ภูเก็ตแฟนตาซี

19.30 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารกินนรี

20.30 น.      นำท่านเข้าชมโชว์การแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี ณ โรงละครไอยรา

22.30 น.      จบการแสดง นำท่านกลับสู่ที่พัก

วันที่สี่            ภูเก็ต-สุราษฏร์ธานี

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและเยี่ยมชม โรงงานผลิตเม็ดมะม่วง

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ

18.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ(10) ที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า         กรุงเทพฯ

05.30น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ

เงื่อนไข

 อัตรานี้รวม    

a  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

a  เรือยนต์เที่ยวอ่าวพังงา,เรือเฟอร์รี่เที่ยว พีพี

a   ที่พักที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน พัก ป่าตองลอด์จ หรือ  เทียบเท่า

a  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

a   อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  เช่น หน้ากาก ชูชีพ

a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ 100บาท ต่อท่านต่อวัน รวม 500 ต่อทริป

 

 

 

 

 

การชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การคืนบัตรเดินทาง

– ไม่คืนเงินทุกกรณี