Menu Close

ทัวร์บุรีรัมย์ เที่ยวเมืองปราสาทหิน เยือนถิ่นภูเขาไฟ ราคา 4,500 3วัน 1คืน เดินทางทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿4,500
รหัสทัวร์ 423
สายการบิน
ระยะเวลา 3D1N
ประเทศ THAILAND
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ บุรีรัมย์ 3 วัน 1 คืน
เยี่ยมชมสนาม I-Mobile Stadium
ราคาเริ่มต้นเพียง 4,500.-
เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ - จ.บุรีรัมย์
2
จังหวัดบุรีรัมย์ - วนอุทยานเขากระโดง - วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) - เพ ลาเพลิน - I-Mobile Stadium - เซราะกราวIndy Market
เช้า, เที่ยง
3
ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ - วัดเขาอังคาร - ฟาร์มโชคชัย - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
ที่พัก ระดับ 3 ดาว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-3 กุมภาพันธ์ 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
8-10 กุมภาพันธ์ 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
1-3 มีนาคม 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
8-10 มีนาคม 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
15-17 มีนาคม 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
22-24 มีนาคม 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
29-31 มีนาคม 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
5-7 เมษายน 2562(6 วันจักรี)
4,900
2,000
4,700
จอง
12-14 เมษายน 2562(13-14 วันสงกรานต์)
4,900
2,000
4,700
จอง
13-15 เมษายน 2562(13-15 วันสงกรานต์)
4,900
2,000
4,700
จอง
19-21 เมษายน 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
26-28 เมษายน 2562
4,700
2,000
4,500
จอง
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,900 4,700 2,000
จอง
4,900 4,700 2,000
จอง
4,900 4,700 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000
จอง
4,700 4,500 2,000

รายละเอียด

วันแรก

20.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.บุรีรัมย์
21.00น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

วันที่สอง

05.30 น. เดินทางถึง จังหวัดบุรีรัมย์ อิสระให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางไป วนอุทยานเขากระโดงเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วรอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิดเดิมชื่อเดิมคือ “พนมกระดอง” เป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขากระดอง (เต่า) เป็นภูเขาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่าต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “กระโดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาเพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่เขากระโดงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและมี“พระสุภัทรบพิตร”พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์บนยอดเขาการขึ้นไปเขากระโดงทำได้สองวิธีคือเดินขึ้นบันไดจำนวน 297 ขั้นหรือขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา
นำท่านเดินทางสู่ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน)ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยความสูง๖๐เมตรมี๔ชั้นชั้นที่๑ใช้ประโยชน์เป็นศาลาอเนกประสงค์ชั้นที่๒เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นที่๓เป็นอุโบสถพิพิธภัณฑ์และที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชั้นที่๔เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระสังฆนายกฝ่ายสยามวงศ์และพระอัครมหาบัณฑิตวิมละรัตนะเจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวนารามประเทศศรีลังกาได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุและหน่อพระศรีมหาโพธิ์แก่พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรมเขมสิริ) เมื่อปี๒๕๔๗ส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ปลูกไว้ด้านหลังพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถานเป็นสถานที่สงบร่มรื่นและมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมากเหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุทำบุญและปฏิบัติธรรม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางไปยัง เพ ลา เพลิน แหล่งศึกษาเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกและบันเทิงให้เราได้รื่นรมย์ชมดอกไม้ตามฤดูกาลหลากสีสันรวมทั้งพันธุ์ไม้สวยงามต่างๆที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินซึ่งจัดแสดงในโรงเรือนทั้ง6 หลังอุทยานไม้ดอกแห่งนี้ยังถือว่าเป็นอุทยานไม้ดอกแห่งแรกในเขตพื้นที่ภาคอีสานใต้อีกด้วย
15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ……………………………………………….. หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง I-Mobile Stadium เที่ยวชม สนามไอ-โมบาย (i-Mobile Stadium) หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (Thunder Castle Stadium)เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมฟุตบอลที่กำลังฮอตสุดๆในขณะนี้สนามแห่งมีความจุ32,600 ที่นั่งสนามไอ-โมบายถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนทั้งในและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวัยให้มาที่นี่เพื่อชมสนามฟุตบอลที่สวยงามและได้มาตราฐานระดับโลกโดยเปิดให้กับบุคคลที่สนใจเข้าชมฟรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่ทีมมีแข่งขันเปิดให้ชมเป็นรอบๆรอบละ30นาทีเริ่มตั้งแต่เวลา09.30 – 16.00น. ปิดพักเที่ยงตั้งแต่เวลา12.00 – 13 .00 น. เมื่อเดินขึ้นบันไดเข้ามาก็จะเข้าสู่สนามจะต้องร้องว้าวเพราะสนามสวยงามทันสมัยยิ่งใหญ่เหมือนเรากำลังเดินชมสนามฟุตบอลในต่างประเทศสิ่งแรกที่สะกดสายตาคือตัวสนามหญ้าพร้อมสแตนด์ฝั่งตะวันตกที่มีตัวอักษรThunder Castle เด่นเป็นสง่าตัดกับพื้นหญ้าสีเขียวตัวสนามเน้นใช้สีน้ำเงินทำให้ดูเรียบโก้และหนักแน่นโดยสามารถเดินชมและถ่ายภาพได้ทั้งหมดยกเว้นห้ามเดินลงไปเหยียบหญ้าเพราะหญ้าคือหัวใจสำคัญของสนามฟุตบอลต้องดูแลรักษากันเป็นอย่างดีและเลือกซื้อของที่ระลึกกันที่ Buriram United Mega Store
นำท่านเดินทางไปยัง เซราะกราวIndy Marketให้ท่านอิสระเลือกทานอาหารพื้นเมือง ที่มีให้เลือก ชิมเยอะแยะมากมายหรือเลือกช้อปเสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวบุรีรัมย์โดยเฉพาะผ้าไหมผ้าย้อมดินภูเขาไฟ หรือผ้าภูอัคนีสิ่งพิเศษของถนนเซราะกราวอยู่ที่มีลานให้นั่งกินข้าวชิวๆชมน้ำพุดนตรีสวยๆที่เต้นตามจังหวะเสียงเพลงมีเวทีเล่นเพลงกันตรึมให้ฟังตลอด
22.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคาเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตรประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่าพนมรุ้ง มาจากภาษาเขมรคำว่าวนํรุงแปลว่าภูเขาใหญ่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรมการจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานจากงานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ชวนให้เกิดความสงสัยและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมาได้อย่างไรปัจจุบันปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคาปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกด้วย
หมายเหตุ : เวลาเข้าชมปราสาทหินพนมรุ้ง อาจปรับเปลี่ยนให้ตรงกับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดช่องประตู 15 บาน
วันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน ของทุกปี ดวงอาทิตย์ขึ้น ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน ช่องชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้น มาเพื่อชม ความอลังการที่ผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบรรพชน นอกจากนี้ในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี ดวงอาทิตย์ตก ก็ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน เช่นกัน มีความเชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ การรับแสง อาทิตย์ที่สอดส่องผ่านศิวลึงค์ ซึ่งตั้งอยู่กลางปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นการเสริมพลังชีวิตและความเป็นสิ่งมงคลกับตนเองและครอบครัว ของผู้ที่พบเห็น
10.00 น. นำท่านเดินทางไป ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่ในบริเวณบ้านโคกเมืองตำบลจรเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตรสร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อถวายพระศิวะมีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชนปราสาทหินเมืองต่ำมีรูปแบบที่แตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นๆที่จะมีปรางค์องค์ใหญ่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กกว่าทั้ง 4 มุมลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกันเรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต้แถวหน้า 3 องค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่นส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจำนวน 2 องค์วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่องของปรางค์ 3 องค์ในแถวแรกทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบังคำว่าเมืองต่ำไม่ใช่ชื่อดั้งเดิมแต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขาซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกันมากคือห่างกันเพียง 8 กิโลเมตรนอกจากนี้วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถานและโบราณวัตถุของปราสาทเมืองต่ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพระเครื่องที่เรียกว่า “พระสมเด็จจิตรลดา” อีกด้วย
11.00 น. นำท่านเดินทางไป เขาอังคารหรือเขาพระอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วซึ่งที่ขอบปากปล่องภูเขาไฟ โบราณนี้เองเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ชื่อ วัดเขาอังคาร
วัดเขาอังคาร ในประวัติลายแทงธาตุพนมกล่าวว่าเมื่อพ.ศ.8 มีการนำพระอังคารธาตุ (เถ้ากระดูก) ของ พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่เขาลูกนี้จนถึงพ.ศ.2520 พระอาจารย์ปัญญา วุฒิโธจึงได้มาสร้างวัดบนยอดเขาและ นำพระอังคารธาตุขึ้นบรรจุในสถูปบนยอดอุโบสถของวัดอุโบสถของวัดสร้างจากหินทรายสีแดงและผสมผสานศิลปะ สมัยต่างๆอย่างงดงามแปลกตากว่าอุโบสถไทยวัดอื่นๆภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธชาดกที่มีคำ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังมีการค้นพบใบเสมาหินบะซอลท์สมัยทวาราวดีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 13-14 หรือกว่า 1,300 ปีมาแล้วอันเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างการเดินทาง แวะซื้อของฝาก ณ ฟาร์มโชคชัย
และอิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
20.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สิ้นสุดการให้บริการ

 

 

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
• ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่ากิจกรรมต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 35 วัน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

สิ่งที่ควรนำไป
 ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
 รองเท้าสวมสบาย
 ของใช้ส่วนตัว
 ยาประจำตัว
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้