Menu Close

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว 4 วัน 3 คืน เริ่ม 6200 เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

ราคาเริ่มต้น
฿6,200
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 4D 2N
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กรุงเทพฯ – อ.นาน้อย จ.น่าน- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ – ศาลพระหลักเมืองน่าน – วัดมิ่งเมือง – ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ร้านขนมหวานป้านิ่ม – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – อ.บ่อเกลือ – โรงต้มเกลือสินเธาว์ – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – อ.ปัว – ร้านลำดวน – วัดภูเก็ต – วัดศรีมงคล – ชุมชนไทลื้อ – อ.เมืองน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน – พระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ

 

 

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน
เช้า, เที่ยง
ระดับ 3 ดาว
3
พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน – วัดภูเก็ต – วัดศรีมงคล
เช้า, เที่ยง, เย็น
ระดับ 3 ดาว
4
ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
4-7 ตุลาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
11-14 ตุลาคม 2561(13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 15 ชดเชยวันหยุด)
6,500
1,200
6,200
จอง
12-15 ตุลาคม 2561(13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 15 ชดเชยวันหยุด)
6,500
1,200
6,200
จอง
18-21 ตุลาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
19-22 ตุลาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
20-23 ตุลาคม 2561(23 วันปิยมหาราช)
6,500
1,200
6,200
จอง
25-28 ตุลาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
1-4 พฤศจิกายน 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
8-11 พฤศจิกายน 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
15-18 พฤศจิกายน 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
22-25 พฤศจิกายน 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
6-9 ธันวาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
7-10 ธันวาคม 2561 (10 รัฐธรรมนูญ)
6,500
1,200
6,200
จอง
13-16 ธันวาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
20-23 ธันวาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
27-30 ธันวาคม 2561
6,200
1,200
5,900
จอง
28-31 ธันวาคม 2561 (31 วันสิ้นปี)
6,500
1,200
6,200
จอง
29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (31 วันสิ้นปี / 1 ปีใหม่)
6,500
1,200
6,200
จอง
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,500 6,200 1,200
จอง
6,500 6,200 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,500 6,200 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,500 6,200 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,200 5,900 1,200
จอง
6,500 6,200 1,200
จอง
6,500 6,200 1,200

รายละเอียด

วันที่ 1          กรุงเทพฯ – อ.นาน้อย จ.น่าน

20.00 น.           จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

20.30 น.           ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

วันที่ 2         อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ –      ศาลพระหลักเมืองน่าน – วัดมิ่งเมือง – ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น -ร้านขนมหวานป้านิ่ม – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน

05.30 น.        เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว
นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า (1) ณ  ร้านอาหาร

เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง เสาดินนาน้อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตามาก

10.00 น.          นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน

นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ
เฮือนฮังต่อ ได้รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงของน่าน ไม่ว่าจะเป็น
กาแฟจากบ้านสันเจริญ สายพันธุ์เบอร์บอน และคาติมอร์ เหมาะสำหรับชงเป็นกาแฟร้อน ด้วยรสที่เข้มข้น จึงสามารนำมาชงเป็นกาแฟเย็นได้

กาแฟมณีพฤกษ์ ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทำให้ได้กาแฟ สายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา ทริปปิก้า เหมาะสำหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่แตกต่าง ทำให้ได้ดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง ค่อนข้างมีราคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอื่นๆและกำลังเป็นที่สนใจ อยากให้คนน่านรู้จักคือ

กาแฟบ่อเกลือ อราบิก้าคาติมอร์ บนความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทำให้ดินที่มีส่วนผสมของเกลือ ส่งผลให้กาแฟมีรสชาติ มัน กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชงได้ทั้งร้อนและเย็น เป็นการสนับสนุนชาวบ้าน ที่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกกาแฟเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนบ่อเกลือ เหนือขึ้นไปของอำเภอบ่อเกลือ ที่ บ้านห้วยขวาก ยังมีกาแฟอราบิก้า ปลูกที่ระดับความสูง 1,900 เหนือ ระดับน้ำทะเล ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมชาวเขาให้มีรายได้และอยู่คู่กับป่า ทำให้กาแฟมีกลิ่นหอม กลมกล่อมลงตัว เพมาะสำหรับกาแฟร้อน ให้สัมผัสอราบิกาน่านอย่างแท้จริง นอกจากจะเป็นสถานที่จิบกาแฟแห่งใหม่ของน่าน ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟดี จากแหล่งต่างๆ ของน่าน มีเครื่องดื่มจากชา เบเกอรีให้เลือกอิ่มอร่อย
เรื่องกาแฟ เพียงแค่เริ่มต้น เพราะที่นี่ยังคัดสรรกาแฟดี จากแหล่งปลูกของน่านมาเพิ่มเติม ให้ได้ลิ้มรส

ณ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ณ ขณะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใจกลางเมือง เพราะไม่ใช่แค่มุมจิบกาแฟธรรมดา แต่เป็นเหมือนดั่งบ้านหลังใหญ่ ที่ต้อนรับผู้มาเยือน พาเพื่อนฝูงมาเที่ยว นำครอบครับมาพักผ่อน จูงลูกจูงหลานมาเดินเล่น เตร็ดเตร่ มีมุมต่างๆ กระจายไปทั่ว นั่ง เดิน เหิน ไม่มีเบื่อ

จากเฮือนฮังต่อไป 50 เมตร ด้านซ้ายมือ ที่นี่ยังมีทีเด็ดสุด คือจุดกางเต้นท์ ตั้งแคมป์ ผิงไฟ ท่ามกลางดงดอกดาวกระจาย ที่กำลังเบ่งบาน พร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมุมๆ ต่างกระจายรอบๆ กับรถโรงเรียน รถโดยสาร ประจำทาง ที่นานวันไม่ได้เห็นวิ่งตามท้องถนนอีกแล้ว กลับไปย้อนความหลัง วันเก่าๆ ที่เคยใช้รถประจำทางในยุคพ่อแม่ยังสาว

นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์            และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมือง               น่าน นำท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง

วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ.1960-1969)ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นาย    อนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ “สล่ารง” และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดย ช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม**ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม** นำท่าน Check in เข้าที่พัก

เย็น             นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย  

วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย **อิสระอาหารเย็น**

21.00 น.           ได้เวลานัดหมาย นำกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 3              พระธาตุแช่แห้ง – อ.บ่อเกลือ – โรงต้มเกลือสินเธาว์ – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – อ.ปัว -ร้านลำดวน – วัดภูเก็ต – วัดศรีมงคล

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-            มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40              เมตรนอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล

บ่าย                จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก

นำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ หลังช๊อป กันอย่างจุใจแล้ว นำคณะเดินไปยังพื้นที่ด้านหลังร้านลำดวนผ้าทอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา สัมผัส บรรยากาศชิลชิล  นั่งชมวิวนาข้าว  มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล์พื้นบ้านที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ

นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง

วัดภูเก็ต ได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเก็ต แต่เนื่องด้วยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน นักท่่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ

วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามโดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ ตัวเรือนใช้ไม้สักทองทั้งหมด งามสง่าเห็นมาแต่ไกล ที่รวบรวมเอาเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยโบราณมาจัดให้ชม อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินของคนโบราณ ใบเกิด หรือใบสูติบัตรที่จารึกลงในใบลาน รวมถึงเครื่องเงินต่างๆ นอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๋ง และพระเกจิชื่อดังต่างๆ

18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 4            ชุมชนไทลื้อ – อ.เมืองน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน – พระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น.           นำท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน

นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

 

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้