Menu Close

ทัวร์นครศรีธรรมราช-สตูล-หลีเป๊ะ-สงขลา-หาดใหญ่ 5D2N เริ่ม 8,900 เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
฿8,900
รหัสทัวร์ 5057
สายการบิน
ระยะเวลา 5D2N
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💖นครศรีธรรมราช-สตูล-หลีป๊ะ-สงขลา-หาดใหญ่💖 5 วัน 4 คืน 💖

👉 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์-เรือรบหลวงชุมพร
👉 วัดพระมหาธาตุวรวิหารศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
👉 หลีเป๊ะ(เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม-หาดทรายขาว-อ่าวสอง)
👉 แหลมสมิหลา-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ แมจิค อาย-ตลาดกิมหยง

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช
เที่ยง, เย็น
2
นครศรีธรรมราช – สตูล
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม เดอะวัน
3
สตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ –ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – หาดทรายขาว – อ่าวสอง – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม วี แอล
4
หาดใหญ่ – สงขลา - แหลมสมิหลา – เกาะยอ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ แมจิค อาย - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
เช้า, เที่ยง
5
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 – 16 เมษายน 2562
8,900
จอง
13 – 17 เมษายน 2562
8,900
จอง
จอง
8,900
จอง
8,900

รายละเอียด

วันแรก         กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

05.00 น.       พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ เดินทางล่องใต้ สู่จุดหมาย จ.นครศรีธรรมราช บริการอาหารกล่องบนรถ มื้อที่ 1

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 2  ร้านอาหาร จ.ชุมพร จากนั้นเดินทางต่อ แวะหาดทรายรี จ.ชุมพร นมัสการศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงชุมพร ที่ปลดระวางแล้ว ได้เวลาอันสมควร
เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  กราบนมัสการ พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นวัดราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 มีนามว่า พระธาตุไชยา และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เลื่อนฐานะเป็น วัดพระธาตุไชยา ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และพระราชทานนามใหม่ว่าพระบรมธาตุไชยา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

19.00 น.       เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช บริการอาหารมื้อค่ำ มื้อที่ 3 ร้านชาวเรือ จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม ทวินโลตัส

วันที่สอง      นครศรีธรรมราช – สตูล

07.00 น.       บริการอาหารเช้า มื้อที่ 4 ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น เดินทาง สู่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำ ร่วมทำพิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ชมสถาปัตยกรรมของวิหารต่างๆ ในบริเวณวัด รับฟังตำนานท้าวจตุคาม-รามเทพ ชมโบราณวัตุล้ำค่าที่มีผู้นำมาถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาพระองค์สัมมาสัมพทธเจ้า  สักการะบูชาดวงวิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สถูป วิหารธรรมศาลา  ได้เวลาอันสมควร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ 12 นักกษัตริย์ เครื่องเงิน เครื่องถม สามกษัตริย์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและราคาถูก ที่ ถ.ท่าช้าง จากนั้น นำท่านสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช แหล่งกำเนิดวัตถุมงคลจตุคาม-รามเทพ อันเลื่องชื่อตามพิธีกรรมของขุนพันธ์รักษ์ราชเดช

เที่ยง            นำคณะบริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 5  ที่ร้านขนมจีนเมืองคอน อันเลื่องชื่อที่สุดร้านหนึ่งในภาคใต้ ชิมขนมจีน น้ำแกงประเภทต่างๆ ขนมหวาน ข้าวแกงปักษ์ใต้ ชิมมังคุคคัด รสชาดหวานกรอบอร่อย(บางเดือนอาจไม่มี) ชิมจำปาดะทอด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ จ.สูตล

เย็น              บริการอาหารมื้อเย็น มื้อที่ 6  หลังอาหาร ให้ท่านได้ ชิม โรตี,ชาชัก ตามอัธยาศัย จากนั้นเข้าที่พัก

                   โรงแรม เดอะวัน

วันที่สาม      สตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ –ร่องน้ำจาบัง –  เกาะหินงาม  –  หาดทรายขาว –  อ่าวสอง  –  ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

06.30 น.       บริการอาหารเช้า มื้อที่ 7  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา

08.00 น.       ออกเดินทางโดย speed boat นำคณะสู่เกาะตะรุเตา อัญมณีแห่งธรรมชาติที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว ศูนย์รวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ทั้งบนเกาะและใต้น้ำหาดทรายขาวสวยและหาดหินที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา จากนั้นนำท่านสู่ เกาะไข่ ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงาม(ต้องตรวจสอบสภาพความแรงของกระแสน้ำอาจงดหากไม่มีสภาพความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว)

10.00 น.       เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อนยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวัน

12.00 น.       ออกเดินทางต่อสู่หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใสเงียบสงบ ร่มรื่น     นำท่าน แวะบริการอาหารเที่ยง มื้อที่ 8

13.30 น.       หลังจากอิ่มแล้ว นำท่านไปยัง อ่าวสอง สัมผัสกับปะการังและหมู่ปลาหลากหลายชนิด เดินทางขึ้นเกาะหลีเป๊ะ พบกับถนนคนเดินบนเกาะ ได้เวลาสมควรอำลาเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่หาดใหญ่

19.30 น.       บริการอาหารค่ำ มื้อที่ 9 ร้านอาหารทะเลไทย อ.หาดใหญ่ จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม  วี แอล

วันที่สี่          หาดใหญ่ – สงขลา – แหลมสมิหลา – เกาะยอ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  แมจิค อาย – ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง

07.00 น.       บริการอาหารเช้ามื้อที่10 ห้องอาหารของโรงแรมนำสัมภาระออกจากที่พักเดินทางต่อสู่ แหลมสมิหลา หาดสมิหลา ชายทะเลเมืองสงขลาซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับผู้มาเยือน เป็นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ดี ตลอดแนวจัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางวิ่งออกกำลังกาย จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์ของเกาะหนู เกาะแมวเป็นฉากหลัง มีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน อันเป็นสัญลักษณ์ของสมิหลา จากนั้นนำท่านสู่ เกาะยอ เลือกซื้อของฝาก อาหารทะเลตากแห้ง เช่น ปลาหมึกตากแห้ง,ปลาแดดเดียว,กุ้งแห้ง,ปลาแห้ง,เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ,ผ้าทอเกาะยอ และเสื้อผ้าบาติกที่ขึ้นชื่อ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 11 หลังอาหารเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจิค อาย (Magic Eye Museum) ภายในพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องแสดงภาพวาดต่าง ๆ เช่น ห้องภาพลวงตา, ห้องใต้สมุทร, ห้องสัตว์, ห้องศิลปินเก่า, ห้องโลกน้ำแข็ง, ห้องศิลปะแนวเหนือจริง (โลกจินตนาการ), ห้องภาพที่ให้ความสนุกสนาน  และห้องภาพที่ให้ความตื่นเต้น หวาดเสียว เป็นต้น โดยการวาดบนผนังและพื้นกว่า 100 ภาพ จากจิตรกรมืออาชีพจากประเทศเกาหลีที่สร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาด 3 มิติ ที่มีชื่อเสียงและมีผลงานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์3มิติอื่นๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง อิสระท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย อาทิ เช่น ผ้าปักต่างๆ,ผลไม้สด,ผลไม้อบแห้ง,ถั่วอบแห้ง,เห็ดหอมอบแห้ง และ อื่นๆอีกมากมาย  จนได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับกรุงเทพฯ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันที่ห้า        กรุงเทพฯ

เช้า              เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 11 มื้อ ตามที่ระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย

การชำระเงิน

การจองและชำระเงิน    

 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน

(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)

                  

หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์  / E-Mail / LINE ID

 1. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัท ดังนี้

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

หมายเหตุ

หมายเหตุ    ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 26 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 6. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

 1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำ

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง