Menu Close

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน เริ่มต้น 7500 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿7,500
รหัสทัวร์ 11929
สายการบิน -
ระยะเวลา 4D2N
ช่วงเวลา 3 ก.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม)
 • สะพานประวัติศาสตร์ปาย – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล
 • Coffee In Love – น้ำพุร้อนท่าปาย
 • วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย
 • จุดชมวิวปางมะผ้า – จุดชมวิวจ่าโบ่ – ภูโคลน
 • สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำจองกลาง 
 • ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – สวนสนบ่อแก้ว
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่
2
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม) - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - Coffee In Love - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย
เช้า, เที่ยง
โรงแรมเทียบเท่าระดับ 2-3 ดาว
3
จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำจองกลาง - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
เที่ยง, เย็น
โรงแรมเทียบเท่าระดับ 2-3 ดาว
4
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สวนสนบ่อแก้ว - อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03-06 กรกฎาคม 2563
7,900
1,500
7,500
จอง
09-12 กรกฎาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
16-19 กรกฎาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
23-26 กรกฎาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
30-02 สิงหาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
06-09 สิงหาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
13-16 สิงหาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
20-23 สิงหาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
27-30 สิงหาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
03-06 กันยายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
10-13 กันยายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
17-20 กันยายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
24-27 กันยายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
01-04 ตุลาคม 2563
7,900
1,500
7,500
จอง
08-11 ตุลาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
15-18 ตุลาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
22-25 ตุลาคม 2563
7,900
1,500
7,500
จอง
29-01 พฤจิกายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
05-08 พฤจิกายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
12-15 พฤจิกายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
19-22 พฤจิกายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
26-29 พฤจิกายน 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
04-07 ธันวาคม 2563
7,900
1,500
7,500
จอง
10-13 ธันวาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
17-20 ธันวาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
24-27 ธันวาคม 2563
7,500
1,200
7,200
จอง
30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
7,900
1,500
7,500
จอง
31 ธันวาคม 2563 - 03 มกราคม 2564
7,900
1,500
7,500
จอง
จอง
7,900 7,500 1,500
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,900 7,500 1,500
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,900 7,500 1,500
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,900 7,500 1,500
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,500 7,200 1,200
จอง
7,900 7,500 1,500
จอง
7,900 7,500 1,500

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพ ฯ – จ.เชียงใหม่

19.30 น.         จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

20.00 น.         ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 

วันที่สอง           อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม) – อ.ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – Coffee In Love – น้ำพุร้อนท่าปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

 

05.00 น.         นำท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม

08.30 น.         นำท่านเดินทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์
สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

นำท่านเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล
นำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้าเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

14.30 น.         นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
นำท่านเดินทางไป น้ำพุร้อนท่าปาย

                        จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น

เย็น              อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย
จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz

 

วันที่สาม          จุดชมวิวปางมะผ้า – จุดชมวิวจ่าโบ่ – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำจองกลาง –  ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

 

05.30 น.         ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว พร้อม Check Out ออกจากที่พัก

เดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า อ.ปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

06.30 น.         นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ อิสระอาหารเช้า @ชุมชนจ่าโบ
จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน

09.00 น.         นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

11.00 น.         เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร จากนั้น Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น.         นำท่านเดินทางไป วัดจองคำจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ที่จำลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร จากนั้นนำท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร

 

19.00 น.         หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน ในยามค่ำคืน ได้เวลานัดหมายนำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่               ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – สวนสนบ่อแก้ว – อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

05.30 น.         เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น.         ออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (5) แบบยูนาน หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

09.30 น.         นำท่านออกเดินทางสู่ อ.แม่ลาน้อย

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่

แวะถ่ายรูป ณ สวนสนบ่อแก้ว นามิเมืองไทย ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลี เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนำ เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ

15.00 น.         นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ตามเส้นทาง ฮอด-ลี้-เถิน (เส้นทางขึ้น – ลงเขาคดเคี้ยว)

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหาร 

หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ (ประมาณตี 1) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 24 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-44 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้