Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO BEST OF SNOW พัก คิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี 2 6วัน 4คืน เริ่ม 28,876 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

ราคาเริ่มต้น
฿28,876
รหัสทัวร์ 9348
สายการบิน XW
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ ญี่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • พักสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท 5 ดาว
 • บริการอาหารครบทุกมื้อ
 • อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 • ชมเพนกวินเดินพาเหรด
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 • ชมหมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 • ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง
2
สนามบินชิโตเซะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) - อิออน ทาวน์
เช้า, เที่ยง, เย็น
Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า
3
shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREEE
เช้า, เที่ยง, เย็น
DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
4
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ - DUTY FREE-ทานุกิโคจิ
เช้า, เที่ยง, เย็น
DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5
หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
เช้า, เที่ยง, เย็น
KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6
คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
33,876
9,900
33,876
33,876
จอง
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
51,876
9,900
51,876
51,876
จอง
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
33,876
9,900
33,876
33,876
จอง
1 ก.พ. 63 - 6 ม.ค. 63
38,876
9,900
38,876
38,876
จอง
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
38,876
9,900
38,876
38,876
จอง
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
33,876
9,900
33,876
33,876
จอง
4 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
34,876
9,900
34,876
34,876
จอง
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
51,876
9,900
51,876
51,876
จอง
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
33,876 33,876 9,900 33,876
จอง
51,876 51,876 9,900 51,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
33,876 33,876 9,900 33,876
จอง
38,876 38,876 9,900 38,876
จอง
38,876 38,876 9,900 38,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
33,876 33,876 9,900 33,876
จอง
34,876 34,876 9,900 34,876
จอง
51,876 51,876 9,900 51,876

รายละเอียด

วันแรก             สนามบินดอนเมือง

23.00 น.           พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

ผู้โดยสารสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Business / Stretch หรือ Super ได้โดยติดต่อผ่านทางบริษัท

Business Seat =8,000 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ

Stretch Seat   =2,300 บาท / โซนเงียบ 3,000 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ

Super Seat     =1,800 บาท / โซนเงียบ 2,100 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ

Standard Sest =1,200 บาท / โซนเงียบ 1,500 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ **กรณีเลือกที่นั่ง**

**โซนเงียบ (แถวที่ 21-26) **

**เด็กและทารกไม่สามารถนั่งในบริเวณ Silence Zone หรือโซนเงียบได้**

**ไม่อนุญาติให้เด็ก ทารกและผู้พิการ นั่งที่นั่งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K**

วันที่สอง           สนามบินชิโตเซะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) อิออน ทาวน์

02.00 น.           ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW146

                        บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( มื้อที่ 1)

10.40 น.           เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว

เที่ยง                บริการอาหาร (มื้อที่2) SET BOX เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่ากลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว (กรณีตรงกับวันสวนสัตว์ปิด จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

ที่พัก                Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม           shikisai no (“Snow Land”) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – DUTY FREEE

เช้า                   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ shikisai no (“Snow Land”) ลานสกี ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย รืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ่มต้น
10,000 เยนต่อคน Snow Raft: 6001,000 เยนต่อคน Banana Boat: 6001,000 เยนต่อคน Sled: 200 เยนต่อคน Tube: 200 เยนต่อคน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร จากนั้นนำท่านชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้ว  และลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

นำท่านสู่ DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง  เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์  พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น *** เฉพาะกรุ๊ป HAPPY TEAM เท่านั้น !!

ที่พัก                DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่   ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ – DUTY FREE-ทานุกิโคจิ 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่งเป็นอิฐที่ทำจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ที่เป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั้น เป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ.2512 และยังใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่

นำท่านเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและมากมาย

ไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่  8) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100เยน  นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ นำท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง  เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ร้านอาหาร

ที่พัก                DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า หุบเขาจิโกคุดานิ –  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล – คิโรโระ สโนว์ เวิลด์      

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดือด  ตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะ เป็นเนิน เขา มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล (ไม่รวมค่าเข้าหมี 850 เยน)ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมี หมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่  11) ณ ร้านอาหาร

บ่าย                  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (KIRORO SNOW WORLD) รีสอร์ท คอมเพล็กซ์ และลานสกีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อิสระให้ท่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน)

ที่พัก                 KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) ณ ห้องอาหารโรงแรม อินเตอร์บุฟเฟต์

นำท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น

 

วันที่หก คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ – สนามบินชิโตเซะ –  กรุงเทพฯ  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13) ณ ห้องอาหารของโรงแรม                 

พักผ่อนตามอัธยาศัย….

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.30 น.           ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW145

                        บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( มื้อที่ 14)

17.30 น.           เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
 8. หน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
 9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต้องออกใบเสร็จแยก ค่าตั๋ว,ค่าแลนด์,ค่าบริการ กรณีออกใบเสร็จใบเดียวต้องคิดเพิ่ม)
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
 4. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
 5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ

การชำระเงิน

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 35 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 1. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  46-59 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 2. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน
 2. ในกรณีที่กรุ๊ปปิดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี