Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สกีพาเพลิน] เริ่มต้น 21,999 เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น
฿21,999
รหัสทัวร์ 9974
สายการบิน THAI LION AIR
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ตืขาปูยักษ์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แถมฟรี !!! ซิมทราเวลเล่นเน็ตสนุก ไม่กระตุก
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2
นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
เที่ยง, เย็น
โรงแรม FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
เช้า, เที่ยง
โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
เช้า
โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-5 ม.ค. 20
27,999
8,000
จอง
2-6 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
3-7 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
4-8 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
5-9 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
6-10 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
7-11 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
8-12 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
9-13 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
10-14 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
11-15 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
12-16 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
13-17 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
14-18 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
15-19 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
16-20 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
17-21 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
18-22 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
19-23 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
20-24 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
21-25 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
22-26 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
23-27 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
24-28 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
25-29 ม.ค. 20
23,999
8,000
จอง
26-30 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
27-31 ม.ค. 20
22,999
8,000
จอง
28-1 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
29-2 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
30-3 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
31-4 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
1-5 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
2-6 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
3-7 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
4-8 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
5-9 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
6-10 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
7-11 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
8-12 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
9-13 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
10-14 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
11-15 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
12-16 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
13-17 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
14-18 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
15-19 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
16-20 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
17-21 ก.พ. 20
21,999
8,000
จอง
18-22 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
19-23 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
20-24 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
21-25 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
22-26 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
23-27 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
24-28 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
25-29 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
26-1 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
27-2 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
28-3 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
29-4 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
1-5 มี.ค. 20
22,999
8,000
จอง
2-6 มี.ค. 20
22,999
8,000
จอง
3-7 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
4-8 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
5-9 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
6-10 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
7-11 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
8-12 มี.ค. 20
22,999
8,000
จอง
10-14 มี.ค. 20
22,999
8,000
จอง
11-15 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
12-16 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
13-17 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
14-18 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
15-19 มี.ค. 20
22,999
8,000
จอง
16-20 มี.ค. 20
22,999
8,000
จอง
17-21 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
18-22 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
19-23 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
จอง
27,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
21,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000

รายละเอียด

วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 

 

วันที่สอง            นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

 01.00 น.          เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ SL300 บริการอาหารว่างบนเครื่อง

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 392 ที่นั่งเครื่องใหม่ ลำใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

 **หมายเหตุ : ประเภทของเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า**

 09.10 น.          ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

 ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแหล่งน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไม่มีเมนูทานเล่นรสเลิศได้อย่างไรกัน เมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านอีกมากมาย บริเวณหมู่บ้านซึ่งรายล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย สำหรับเมนูที่แนะนำนี้มีชื่อเรียกว่า “ยากิคุซะโมจิ” เป็นแป้งเนื้อนุ่มสีเขียว ซึ่งทำมาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืชสมุนไพรของญี่ปุ่น สอดด้วยไส้ถั่วแดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทานร้อนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองว่าฟินสุดๆ

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่                 โรงแรม FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

 

วันที่สาม            ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

 (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น        

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก … เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย

จากนำท่านขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี ย่านชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า

 ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่                 โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สี่                โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

 เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ

 • ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด
 • ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย
 • ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย

เที่ยง                 เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 – 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง

3)รถไฟสาย Narita Express (N’EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุตำกว่า 12 จะเสียครึ่งราคา

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

พักที่                 โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า              สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น.          เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 บริการอาหารว่างบนเครื่อง

16.15 น.          ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                  R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน       R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                          R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราคาบริการนี้ไม่รวม

T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

การชำระเงิน

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

หมายเหตุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 1. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

           

 

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน