Menu Close

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8D6N เริ่ม 39,900 เดินทางโดยสายการบิน Gulf Air

ราคาเริ่มต้น
฿39,900
รหัสทัวร์ 10230
สายการบิน Gulf Air
ระยะเวลา 8D5N
ประเทศ จอร์เจีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เมืองหลวงปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจ เมือง ทบิลีซี Tbilisi
  • ไปชมเมืองหลวงสมัยโบราณของจอร์เจียนามว่า เมืองแห่งความรัก หรือเมือง มิสเคต้า Mtskheta
  • เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมืองคูทายสิ
  • เมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ เมืองบาตูมี Batumi
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาเรนห์
พักที่บาเรนห์ 1 คืน
2
กรุงบาเรนห์ - เมืองทบิลิซี - วิหารซีโอนี - Bridge of Peace - meidan bazaar
พัก Velvet Hotel หรือเทียบเท่า
3
เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เขื่อน Jhinvali Lake – เมืองคาสเบกี้ - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – โบสถ์ Gergeti church - เมืองกูดาอูรี
เช้า, เที่ยง, เย็น
พัก Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า
4
Chateau mukrani winery – เมืองกอริ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ
เช้า, เที่ยง, เย็น
พัก Bagrali 1003 Hotel หรือเทียบเท่า
5
เมืองคูไทซิ - น้ำพุ Colchis Fountain – เมืองบาตูมี - Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower
เช้า, เที่ยง
พัก Divan suitesหรือเทียบเท่า
6
เมืองบาตูมี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ -จักรยานขนาดยักษ์–โรงละครโอเปร่า - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย –พระราชวัง Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - อนุสรณ์เซนต์จอร์จ - ช้อปปิ้ง Galaria Mall
เช้า, เที่ยง
พัก Valvet Hotel หรือเทียบเท่า
7
เมืองทบิลิซี - โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang - อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย –ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี - กรุงบาเรนห์
เช้า, เที่ยง
8
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01-08 ธ.ค 62
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
08-15 ธ.ค 62
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
15-22 ธ.ค 62
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
26 ม.ค – 02 ก.พ 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
09-16 ก.พ 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
15-22 มี.ค 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
29 มี.ค – 05 เม.ย 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
05-12 เม.ย 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
26 เม.ย – 03 พ.ค 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
03-10 พ.ค 63
39,900
6,900
39,900
39,900
จอง
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900
จอง
39,900 39,900 6,900 39,900

รายละเอียด

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาเรนห์  

 

1700  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์แอร์ โดยมีเจ้าหนาที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ

2050  ออกเดินทางสู่ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151

(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

 

 

 

วันที่สอง         กรุงบาเรนห์   – เมืองทบิลิซี – วิหารซีโอนี – Bridge of Peace – meidan bazaar

 

00.30 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี)


**พิเศษระหว่างรอต่อเครื่อง ทางบริษัทมีบริการโรงแรมให้ทุกท่านได้เข้าพัก พร้อมมีบริการรถรับส่งโรงแรม-สนามบิน**//พาสปอร์ตไทยเข้าฟรีวีซ่าที่ประเทศบาเรนห์**3

 

10.10 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081**ไฟล์ทนี้จะแวะรับส่งคนที่สนามบินบากูก่อน**

15.15 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  พาทุกท่านชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรก แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ทีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 นำชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี และโบสถ์ Metekhi และรูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามนำท่านเดินทางไปยังย่าน Meidan bazaar ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมืองทบิลิซีมาช้านาน อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งซื้อของสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานโลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์จอร์เจียชื่อดัง ขนมช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ของฝากของกินอื่นๆ

ค่ำ      อิสระอาหารค่ำ ณ ย่าน Meidan Area

          และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Velvet Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม        เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เขื่อน Jhinvali Lake เมืองคาสเบกี้ อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – โบสถ์ Gergeti church – เมืองกูดาอูรี

 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)(25.2km./35mins) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 จากนั้นชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย นำท่าน ชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river)

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 

บ่าย    พาท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย  ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi (133km./2.30hrs.) เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(32km./38mins) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            Chateau mukrani winery – เมืองกอริ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองคูไทซิ

 

เช้า      บริการอาหารเช้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เยี่ยมชมโรงงานไวน์ท้องถิ่น Chateau mukrani winery (105km./2hrs.)ที่เมืองกูดาอูรี ชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ ค้นพบไวน์ที่ดีที่สุดของจอร์เจียจากการผสมผสานความหลากหลายขององุ่นในท้องถิ่นและนำเข้า ทำให้สถานที่แห่งนี้ผลิตไวน์ชั้นยอดที่มีคุณภาพสูงตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของผู้เชี่ยวชาญ ท่านจะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์คุณภาพของจอร์เจีย พร้อมกับคำแนะนำของนักชิมไวน์มืออาชีพ **บริการพิเศษ ให้ท่านได้ทดลองชิมไวน์รสเลิศที่ขึ้นชื่อของโรงงานแห่งนี้** นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี(GORI)(153km./

2 .20hrs.) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย   นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัด  แสดงโชว์ชีวิตของโจเซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นบุคคลหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียตเอาไว้ นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคูไทซิ(Kutaisi)(163km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Bagrali 1003 Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      เมืองคูไทซิ – น้ำพุ Colchis Fountain – เมืองบาตูมี – Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – The large Ferris wheel – The Alphabet tower

 

 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรัส David Agmashenebeli ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน้ำพุจะเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่าสัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปี จากนั้นสู่ เมืองบาตูมี(Batumi)(151km/2.45hrs.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า(Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และยังเป็นที่ตั้งของเมืองเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผักผลไม้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่บันเทิงและพักผ่อนทั้งสถานที่เที่ยวที่พักและอีกหลายๆอย่างเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดำ (Black Sea) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอร์เจีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย  นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์ (Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี นำท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ ชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชิงช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี  จากนั้นนำท่านชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนือพื้นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งนี้ จะมีลักษณะคล้ายเกลียวคู่ชองDNAมนุษย์ โดยตรงลางจะเป็นลิฟต์ใช้ขึ้นลงให้กับนักท่องเที่ยวให้สามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบาตูมีได้แบบโดยรอบ360องศา

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด

          นำท่านเข้าสู่ที่พัก Divan suitesหรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่หก          เมืองบาตูมี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ -จักรยานขนาดยักษ์–โรงละครโอเปร่า – รัฐสภาแห่งจอร์เจีย –พระราชวัง Vorontsov’s Palace – ถนน Shota Rustaveli Avenueอนุสรณ์เซนต์จอร์จ – ช้อปปิ้ง Galaria Mall

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

           นำท่านเดินทางไป เมืองทบิลิซี (373 km./5.40 hrs.)  เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5  เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย     นำชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 – 2004  ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นจากนั้นนำท่านหยุดแวะพักถ่ายรูปคู่กับ จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี (Giant Bicycle) ผ่านชมสถานที่ โรงละครโอเปร่า(Opera House) โรงละครโอเปราและบัลเล่ต์แห่งชาติจอร์เจียและเมืองทบิลิซิ เดิมชื่อโรงละครทิฟลิสอิมพีเรียลเธียเตอร์ ตั้งอยู่บนถนน Rustaveli ก่อตั้งขึ้นในปี 1851 เป็นโรงละครโอเปร่าหลักของจอร์เจียและเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ผ่านชม รัฐสภาแห่งจอร์เจีย (Parliament of georgia) รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี สร้างขึ้นในปี 1868 โดยผู้ว่าราชการของจักรพรรดิรัสเซียในสไตล์เรเนสซอง ภายในของพระราชวังโดดเด่นด้วยสีสันอันงดงามและการตกแต่งที่หลากหลายของห้องพัก ตามเพดานถูกปกคลุมไปด้วยเครื่องประดับทองโคมไฟระย้าและโคมไฟสีบรอนซ์หรูหรา จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin คือถนนสายกลางในทบิลิซิที่ตั้งชื่อตามกวียุคจอร์เจียยุค Shota Rustaveli โดยเส้นทางถนนเริ่มต้นที่จัตุรัส Freedom และทอดตัวยาวประมาณ 1.5 กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเมืองและวัฒนธรรม ร้านค้าต่างๆที่ตั้งเรียง รายตามท้องถนนหลังจากนั้นนำท่าน ชม st.george’s monument หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์จเป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซีจอร์เจียซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอร์เจีย เปิดตัวในปี 2549 ในจัตุรัสกลางของทบิลิซีอนุสาวรีย์ ออกแบบโดยศิลปินชาวจอร์เจียชื่อ Zurab Tsereteli โดยทำขึ้นจากหินแกรนิตและทองคำสูง 35 เมตร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝาก ที่ห้าง Galaria Mall เป็นห้างใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติดกับสถานีใต้ดิน Liberty Square Metro  เป็นห้างที่ก่อตั้งขึ้นและเป็นหนึ่งในกองทุนเพื่อการลงทุนของ Georgian (GCF) ในภาคการบริการและอสังหาริมทรัพย์ เป็นศูนย์การค้าอเนกประสงค์และศูนย์กลางของเมือง ภายในมีร้านค้าให้ทุกท่านได้เลือกสรรมากมายรายการกว่า 50 ร้านค้าแบรนเนมชั้นนำ มีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเครื่องประดับ รองเท้า อาทิเช่น H&M  NICOLO PANDORA และฯลฯ นอกเหนือจากนั้นยังโซนร้านอาหาร โซนคาเฟ่ โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการอีกด้วย

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำ ณ Galaria Mall

          นำท่านเข้าสู่ที่พัก Valvet Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

 

 

วันที่เจ็ด         เมืองทบิลิซี – โบสถ์ St.Vergin Church รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang –  อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย  –ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี – กรุงบาเรนห์

 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่าน Avlabari ตรงข้ามกับเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสร้างคริสตจักรยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และแตกต่างกันระหว่างศตวรรษที่ 5, 6, 11-12th หรือ 13 นำชม รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชม อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบที่ถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่จะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผู้ที่มาเป็นเพื่อนพ้อง นำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นนำท่านลงมาไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี นําชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) สิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครทบิลิซีนั้นก็คือที่กลางเมืองแห่งนี้มีน้ำตกที่เกิดจึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินจากโรงอาบน้ำมาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม, มีการแสดงที่น่าสนใจของคนจอร์เจียให้ท่านได้ดูเป็นระยะๆ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

1300  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

1645  ออกเดินทาง กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082

1845  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)

2225  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152

 

 

 

วันที่แปด        กรุงเทพฯ

0855  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ…….

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

 


อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย
** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 EUR ต่อท่าน **

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 35 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม
    5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงื่อนไขโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
  2. 6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่งท่านใดในคณะ ไม่รับเงื่อนไข เป็นเหตุให้ทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
  3. 7. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง
– แจ้งยกเลิกทุกกรณี    ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
– ยกเลิกก่อน 45 วัน    คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน         หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน   หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน         หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด