Menu Close

ทัวร์กาญจนบุรี ปีล๊อค เหมืองแร่โบราณ ชิวสายหมอก หมู่บ้านอีต่อง กลางหุบเขา 3D2N เริ่ม 6,900 เดินทางโดยรถตู้ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿6,900
รหัสทัวร์ 4596
สายการบิน
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หนีมลพิษ ฝุ่นละออง แล้วไปเช็คอินกับบรรยากาศ ชิวๆ
ปิล๊อค หมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา เล่นน้ำตกจ๊อกกระดิ่ง
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2562
ราคาเดียว 6,900 บาท.
เมืองในตำนาน ที่มีแต่ความฟิน มากกว่าความฝัน

 

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาล สะพานมอญ
เที่ยง, เย็น
พรไพลิน รีสอร์ท
ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค
เช้า, เที่ยง
ปิล๊อคฮิลล หรือเทียบเท่า
ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-28 ม.ค.62
6,900
1,800
6,900
จอง
16-18 ก.พ. 62
6,900
1,800
6,900
จอง
23-25 ก.พ. 62
6,900
1,800
6,900
จอง
2-4 มี.ค. 62
6,900
1,800
6,900
จอง
9-11 มี.ค. 62
6,900
1,800
6,900
จอง
16-18 มี.ค. 62
6,900
1,800
6,900
จอง
20-22 เม.ย.62
6,900
1,800
6,900
จอง
27-29 เม.ย.62
6,900
1,800
6,900
จอง
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800
จอง
6,900 6,900 1,800

รายละเอียด

วันแรก        กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ – วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาลสะพานมอญ                                          

06.00 น.       พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ…… เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก

07.00 น.       ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า(1)(ระหว่างทาง)

10.00น.        นำชม น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี

14.00 น.       เดินทางไปบ้านสามสบ สักการะหลวงพ่ออุตตมะ, หลวงพ่อขาว, ชมงาช้างแมมมอส ที่หายากที่สุดในโลกในพระอุโบสถ ณ วัดวังก์วิเวการาม…นำท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจดีย์พุทธคยา ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น อัญมณี หินสี เครื่องไม้ เครื่องเงิน..ฯลฯ

15.30 น.       นั่งเรือหางยาวไปชม เมืองใต้บาดาล (วัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยู่ใต้น้ำ) จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ต้นกำเนิดแม่น้ำแควน้อย

17.00 น.       เดินทางไปสังขละบุรี ชมสะพานมอญ สะพานแห่งความศรัทธาของคนไทย-คนมอญที่ร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ข้ามฝั่งแม่น้ำซองกาเรียด้วยมือ เพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำมาสักการะองค์หลวงพ่ออุตตมะ

18.30 น.       เข้าที่พัก พรไพลิน รีสอร์ท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ริมแม่น้ำซองกาเรีย…รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท…จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง        ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์  – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค                           

06.30 น.       เชิญท่านทำบุญตักบาตรตอนเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.       เดินทางไปชม ด่านเจดีย์สามองค์  เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนไทย – พม่า ซึ่งเคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย – พม่า ในอดีต เดินเรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ก็จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคล ในการเดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่บ้านอิต่อง อ.ทองผาภูมิ

16.00น.        นำท่านเข้าพัก ปิล๊อคฮิลล หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อิสรตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า เป็นที่ตั้งฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม        ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ       

06.00 น.       นำท่านสู่ เนินช้างศึก ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเดินชม หมอกหนองน้ำกลางหมู่บ้าน  เหมืองเก่าปิล๊อค สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิล๊อค และน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

12.00 น.       นำท่านถ่ายรูป ณ.จุดชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบนสันเขื่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือนทองผาภูมิ และ รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ

16.00 น.       นำท่านหาซื้อของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางกลับ

18.00 น.       ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ.

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ (9ที่นั่ง)

– ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )

– ค่าอาหารตามโปรแกรม (8มื้อ)

– ค่าเรือนำเที่ยวเมืองบาดาล

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา

– ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  

– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

การชำระเงิน

ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

 

                                    *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

หมายเหตุ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  ยาประจำตัวท่าน รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว

กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

หมายเหตุ      โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด