Menu Close

ทัวร์กระบี่ – ตรัง 5D2N เริ่ม 5,999 เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
฿5,999
รหัสทัวร์ 4674
สายการบิน
ระยะเวลา 5D2N
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่ <Unseen  in  Thailand>ทะเลแหวก

ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก

ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ-กระบี่
2
กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่ ทะเลแหวก
โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน
3
ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน
4
ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา
เช้า, เที่ยง, เย็น
5
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-9 เมษายน 2562
5,999
1,999
5,999
จอง
12-16 เมษายน 2562
5,999
1,999
5,999
จอง
จอง
5,999 5,999 1,999
จอง
5,999 5,999 1,999

รายละเอียด

วันแรก       กรุงเทพฯ-กระบี่

18.00น.              พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่โคล่าทัวร์

19.00น.              เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย…( พักค้างคืนบนรถ )

 

วันที่สอง     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่ <Unseen  in  Thailand>ทะเลแหวก

07.00  น.            นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว06.00 น.             รับประทานอาหารเช้า(2) ณห้องอาหารของโรงแรม

12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน(3)  ณ หาดไร่เลย์ ณ ร้านอาหารLASTBAR

บ่าย                     แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทับใจ  แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.00 น.             ถึงท่าเรือให้ท่านทำธุระส่วนตัวจากนั้นเดินทางสู่ จ.ตรัง

19.00 น.             รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

                                (พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สาม     ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก

09.30 น.         ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะกระดาน ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน(6) 07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

13.00 น.         เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน

14.30  น.        ถึง เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด

16.00  น.        เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ปากเมง

17.00  น.        รับประทานอาหารค่ำ(7)ภัตตาคาร สุวิมล

19.00  น.           เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สี่         ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา

08.00น.              อำลาที่พักแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง ณ ร้านเค้กสายใจ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อ ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ( ถ้ำเล เขากอบ จำเป็นต้องนั่งเรือท้องแบน เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ) ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเรียกว่าลอดท้องมังกรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ07.00  น.           รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวนาพญา

บ่าย                     เดินทางกลับ ระหว่างทาง นำท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมืองไชยา ณ วัดพระธาตุไชย

19.00   น.           รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่  พลับพลาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )

 

วันห้า         กรุงเทพฯ

05.30น.              เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม   

 a รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ

a  เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่

a  เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง

a  ที่พักที่  2 คืน  โรงแรมวัฒนาพาร์ค ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า

a  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,

rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ   500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

การชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ

หมายเหตุ         รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

ไม่คืนเงินทุกกรณี