Menu Close

รับยื่นวีซ่าทั่วโลก

รับยื่นวีซ่าทั่วโลก หมดคำถามมีเงินเท่าไหร่ วีซ่าจะผ่าน

เราพร้อมให้บริการ รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก วีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา
วีซ่านิวซีแลนด์และออสเตรเลีย วีซ่าเอเชีย 
โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
ตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมเอกสารจนจบขั้นตอน จนได้วีซ่าและรับเล่มพาสปอร์ตคืน

โดยทีมงานมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ราคาเป็นมิตร รับประกันความพอใจ
นอกจากนี้ทางเรามีประกันเดินทางจำหน่ายด้วยนะคะ

 

บริการของเรามีอะไรบ้าง 

 

ค่าบริการสำหรับการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ ยกเว้นประเทศจีน ค่าบริการรวมค่าวีซ่าแล้ว

 

เรามี 3 แบบให้เลือก 1. แบบธรรมดา (ดำเนินการภายใน 5-7 วันทำการ) 2. แบบด่วน (ต้องการเดินทางด่วน) 3. แบบบริษัททัวร์รับรอง (ไม่ต้องเดินทางกับทัวร์ แต่เรารับรองให้)

 

มีบริการรับแปลเอกสารเพื่อยื่นวีซา
เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรอง ใบสมรส เป็นต้น

 

วีซ่าเชงเก้น เข้าประเทศอะไรได้บ้าง

Free Visa สำหรับคนไทย มีที่ไหนบ้างไปดูกัน

ติดต่อสอบถามเรื่องวีซ่า โทร / Line ID : 094-242-6944

บทความที่เกี่ยวข้อง